Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) investerar i produktions- och logistikcenter

13:00 / 14 March 2018 Swedencare Press release

Swedencare AB (publ) ("Swedencare") har förvärvat en fabriks- och logistikfastighet i Irland vilken kraftigt ökar och effektiviserar den egna produktionen samtidigt som koncernen får en bas för den internationella logistiken. Efter anpassningar av lokalen för att optimera produktion och logistik bedöms kostnaderna vara oförändrade jämfört med dagens hyreskostnader. 

Swedencare har förvärvat en fabrikslokal i IDA Industrial Park, Waterford. Lokalerna är mer än dubbelt så stora som vår nuvarande fabrik och en av de stora fördelarna är att den ligger under ett och samma tak att jämföra med dagens separata produktions- och lagerlokaler. Ombyggnaden beräknas ta cirka 7 månader i anspråk för anpassa lokalerna till en optimal (GMP*) standard.

Investeringen i fastighet och lokalanpassningar beräknas uppgå till ca: 6 MSEK och, huvudsakligen, finansieras med egna medel.

"Förvärvet ger Swedencare möjligheten att utveckla en flaggskeppsfabrik som kan leda företagets produktion och logistik i Irland och för flertalet exportmarknader världen över. Dessutom, när den nya fabriken är färdigställd kommer kostnaderna inte var högre än våra nuvarande hyreskostnader trots att vi då har en nyrenoverad fabrik som är helt anpassad efter våra behov och som dessutom är dubbelt så stor till yta."

- Håkan Lagerberg, VD Swedencare AB (publ).

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/