Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) - DELÅRSRAPPORT Q3 - 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2018

08:30 / 25 October 2018 Swedencare Press release

Lönsamhetsrekord i Q3!

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IFRS, samtliga jämförelsetal i rapporten är omräknade enligt de nya principerna - se bilaga.  

PERIODEN I SAMMANDRAG

TREDJE KVARTALET: 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2018

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

-       Nettoomsättningen uppgick till 24 005 TSEK (21 593 TSEK), motsvarande en ökning om 11%

-       Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 8% 

-       Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 8 664 TSEK (5 570 TSEK), motsvarande en ökning om 56% respektive en EBIT-marginal om 36,0% (25,8%)

-       Resultatet efter skatt uppgick till 6 961 TSEK (4 466 TSEK)

-       Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 0,44 SEK (0,28 SEK)

-       Per den 30 september 2018 uppgick likvida medel till 27 657 TSEK (22 018 TSEK)  

FÖRSTA 9 MÅNADERNA: 1 JAN - 30 SEPTEMBER 2018

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

-       Nettoomsättningen uppgick till 71 359 TSEK (62 852 TSEK), en ökning om 14%

-       Den organiska, valutajusterade, tillväxten uppgick till 10% 

-       Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 22 096 TSEK (15 336 TSEK), motsvarande en ökning om 44% respektive en EBIT-marginal om 30,9% (24,4%)

-       Resultatet efter skatt uppgick till 17 578 TSEK (11 858 TSEK)

-       Resultat per aktie beräknat på 15 770 622 aktier 1,11 SEK (0,75 SEK)

-       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14 700 TSEK (6 453 TSEK)

-       Valutakursvinster uppgick till 817 TSEK (-979 TSEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Det finns inga väsentliga händelser under det tredje kvartalet att kommentera.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALETS UTGÅNG

Swedencare AB (publ) lanserar ett nytt globalt samarbete med Canagan, ett ledande varumärke inom premiumsegmentet för hundmat. 

VD HAR ORDET

Fortsatt god tillväxt och vårt bästa resultat någonsin ger oss råg i ryggen inför avslutningen av året! 

Nettoomsättningen under Q3 2018 på 24 MSEK, är nästan 2,5 miljoner kronor, eller 11%, högre än motsvarande kvartal 2017. 

Vi levererar samtidigt ett väldigt starkt resultat vilket med god marginal är vårt bästa någonsin, 8,7 miljoner kronor (EBIT), 36% rörelsemarginal och en ökning med 56% jämfört med föregående år. 

Jag förväntade mig en starkare marginal under andra halvåret men utfallet under Q3 blev bättre än väntat. Det är glädjande att rapportera att samtliga dotterbolag hade sitt hittills starkaste kvartalsresultat för året under Q3. Alla är med och bidrar vilket är ett starkt bevis på en väl fungerande organisation.

Omsättningsmässigt hade vi vårt näst bästa kvartal hittills direkt efter vårt bästa (Q2 2018). Att följa upp med ytterligare ett starkt kvartal direkt efter Q2 skall ses i ljuset av flera utmaningar under de senaste månaderna med våra Dental Bones och Bites. Vi hade kunnat sälja väsentligt mer i UK, Norden och övriga Europa om inte en stor leverans av våra amerikanska Dental Bones hade blivit stoppade i tullen i augusti. Om anledningen är de lite frostigare relationerna mellan EU och USA vet jag inte men det har både blivit svårare att skicka Dental Bones till EU från vår amerikanska tillverkare och för våra Dental Bites från Frankrike att skickas till USA på sistone. Vi har dock under kvartalet hittat nya lösningar samt anpassat oss efter de nya arbetssätten. Även i Japan och Korea har vi haft regulatoriska frågor som gjort att volymorders som vi hade kunnat skicka i Q3 istället nu går i början av november.    

De marknader som är värda ett särskilt omnämnande är Korea som är det starkaste asiatiska landet under kvartalet, där levererade vi våra första stora orders av Stomax och Glucosamin. Kina fortsätter att växa och under Q4 kommer vi att göra en särskild on-linesatsning med en speciell förpackning som enbart säljs i den kanalen. Jag ser fram emot att kunna informera om detta i nästa rapport då jag redan fått höra att lanseringen har startat oerhört bra. I övrigt går USA och UK starkt framåt medan övriga Europa har varit lite lugnare då det påverkats lite mer av semester och en varm sommar.

Som vi informerat i ett separat pressmeddelande har vi inlett ett spännande samarbete avseende foder med varumärket Canagan. Det har nu levererats ut till butiker i UK och under slutet av året kommer även övriga världen få leveranser. Inom detta affärsområde har vi ett antal diskussioner i gång och jag räknar med att löpande kunna rapportera om fler samarbeten.

I Brasilien, som är en underutvecklad marknad för oss, kommer vi att göra en hel del nya satsningar tillsammans med vår distributör. Det kommer innebära ett lägre konsumentpris, men inte sämre marginal för oss, ett utvidgat butiksnät, radioreklam samt en särskild satsning på sociala medier. Även här kommer vi med största sannolikhet att lansera ett fodersamarbete under nästa år. Brasilien är den näst största marknaden i världen för foder vilket ger oss goda förhoppningar om ett bra utfall. 

Vi håller på att se över vårt återförsäljarnät i Spanien och Portugal som stått still i några år. Förhoppningsvis kommer jag inom kort att kunna rapportera om en del förändringar som gör att vi ska kunna få en bättre tillväxt där. 

Vidare har vi utökat vår säljstyrka under kvartalet både i UK och Irland. På Irland har vi anställt en säljchef med inriktning på Häst, ett affärsområde som har en stor potential och vi har under Q3 bl.a. levererat en stor order till UAE.

Nu ser jag fram emot ett intensivt kvartal med resor till både Japan och Korea samt koncernmöte i vårt nya fabrik- och logistikcenter på Irland innan det blir dags för lite ledighet i jul.

Tack för mig,
Håkan Lagerberg, VD

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.swedencare.se 

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2018 kl. 08.30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/