Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare får ökat internationellt ägande i form av en utländsk institution som tidigare inte varit aktieägare i bolaget

11:00 / 10 July 2017 Swedencare Press release

Djurhälsobolaget Swedencare AB (publ) (”Swedencare” eller ”Bolaget”) noterat på NASDAQ First North meddelar idag att en utländsk institution, vilka inte tidigare är aktieägare i Bolaget, har förvärvat 1,9 % av aktierna i Swedencare. Säljare är Håkan Svanberg & Co Health Care AB, Mastan AB och JCC Group Invest Sweden AB (”De säljande parterna”) som överlåtit 300 000 aktier motsvarande 1,9 % av totalt antal utestående aktier. Av dessa 300 000 aktier överlät Håkan Svanberg & Co Health Care AB 100 000 aktier, Mastan AB 100 000 aktier och JCC Group Invest Sweden AB 100 000 aktier. De säljande parternas innehav i Swedencare uppgår efter transaktionen till totalt 9 275 685 aktier, motsvarande 58,8 % av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Innehaven för De säljande parterna fördelas efter transaktionen enligt följande: Håkan Svanberg & Co Health Care AB (5 070 982 aktier), Mastan AB (2 102 352 aktier) respektive JCC Group Invest Sweden AB (2 102 351 aktier). Håkan Svanberg & Co Health Care AB kvarstår som Bolagets största aktieägare med 32,2 % av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Håkan Lagerberg, VD Swedencare, kommenterar: ”Som tidigare meddelats är intresset för att investera i Swedencare stort och när nu en internationell institution visade intresse hittade vi en lösning från huvudägarnas sida att tillgodose detta. Vi som säljer våra produkter i över 50 länder ser det som en styrka att även ha en bred internationell ägarbas vilket gynnar vår fortsatta internationella tillväxt.”

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, VD Swedencare

Mobil: +46 (0)73 517 01 70

Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

 Per Malmström, styrelseordförande

Mobil: +46 (0)70 725 28 36

Email: per.malmstrom@swedencare.se

 Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser

Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för

hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50

länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA

respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög

lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/