Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare får Handelsbanken Fonder som ny ägare samt ett antal befintliga ökar sina innehav

09:57 / 19 June 2017 Swedencare Press release

Djurhälsobolaget Swedencare AB (publ) (”Swedencare” eller ”Bolaget”) noterat på NASDAQ First North meddelar idag att Handelsbanken Fonder, vilka inte tidigare är aktieägare i Bolaget, har förvärvat 3,2 % av aktierna i Swedencare. Vidare har tre befintliga institutioner och aktieägare ökat sina innehav med 2,7%.

Säljare är Håkan Svanberg & Co Health Care AB, Mastan AB och JCC Group Invest Sweden AB (”De säljande parterna”) som överlåtit 925 000 aktier motsvarande 5,9 % av totalt antal utestående aktier. Av dessa 925 000 aktier överlät Håkan Svanberg & Co Health Care AB 225 000 aktier, Mastan AB 350000 aktier och JCC Group Invest Sweden AB 350 000 aktier. 

De säljande parternas innehav i Swedencare uppgår efter transaktionen till totalt 9 575 685 aktier motsvarande 60,7 % av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. Innehaven för De säljande parterna fördelas efter transaktionen enligt följande: Håkan Svanberg & Co Health Care AB (5 170 982 aktier), Mastan AB (2 202 352 aktier) respektive JCC Group Invest Sweden AB (2 202 351 aktier) . Håkan Svanberg & Co Health Care AB kvarstår som Bolagets största aktieägare med 32,8 % av det totala antalet utestående aktier i Bolaget. 

Håkan Lagerberg, VD Swedencare, kommenterar: 
”Under vårt första år som noterat bolag har vi märkt ett ökande intresse för Swedencare bland svenska såväl som utländska institutionella investerare då vi haft en god utveckling och levererat enligt plan eller bättre. Som ett resultat av detta intresse har vi nu fått ytterligare en välmeriterad institutionell ägare i Bolaget, vilket vi är mycket glada för. En breddad aktieägarbas bidrar till ökad kunskap om oss och vår verksamhet, något som gynnar vår fortsatta tillväxt.”

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, VD Swedencare

Mobil: +46 (0)73 517 01 70

Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

Per Malmström, styrelseordförande

Mobil: +46 (0)70 725 28 36

Email: per.malmstrom@swedencare.se

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser

Telefon: +46 (0)8 454 32 00

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för

hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50

länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA

respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög

lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/