Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) publicerar årsredovisning 2016

08:30 / 6 April 2017 Swedencare Press release

Swedencare AB (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2016 finns från idag tillgänglig på http://swedencare.se/investor-relations.html samt bifogad.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 8:30 den 6:e april 2017.

För ytterligare information, besök www.swedencare.se , eller kontakta Jenny Graflind, CFO 
Tfn: +46 73 944 8554 
E-post: jenny.graflind@swedencare.se

Om Swedencare AB (publ)

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/