Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) valberedning inför årsstämman 2018

11:03 / 7 December 2017 Swedencare Press release

I enlighet med beslut från Swedencares årsstämma den 27 april 2017 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Swedencare AB (publ) inför årsstämman den 24 april 2018. 

Valberedningen består av följande personer:
  • Håkan Svanberg, utsedd av Håkan Svanberg & Co Health Care AB, ordförande i valberedningen
  • Per Malmström, utsedd av Mastan AB 
  • Johan Bergdahl, utsedd av JCC Group Invest Sweden AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter och suppleanter, styrelsesammansättning och dess ordförande, styrelse- och revisorsarvode, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast
den 28 februari 2018 till valberedningen@swedencare.seeller följande adress:

Att: Valberedningen
Swedencare AB
Medeon Science Park

Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida. 

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/