Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) huvudaktieägare utfärdar köpoptioner till nyckelpersoner i Swedencare

08:30 / 22 December 2017 Swedencare Press release

Nyckelpersoner inom Swedencare-koncernen har erbjudits möjlighet att förvärva köpoptioner avseende aktier i Swedencare AB (publ) till marknadsmässiga villkor.

Köpoptionerna är utfärdade av Swedencare AB:s (publ) huvudägare Håkan Svanberg & Co Health Care AB respektive JCC Group Invest Sweden AB.  Erbjudandet avser totalt 130 000 aktier.  

Swedencare AB:s (publ) styrelse har informerats om erbjudandet. Swedencare AB (publ) medverkar inte i erbjudandet och kommer ej heller att belastas av några kostnader som är hänförliga till erbjudandet. 

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/