Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) förstärker organisationen för fortsatt expansion

14:38 / 31 January 2017 Swedencare Press release

Jenny Graflind tillträder som CFO fr.o.m. den 1/2 2017. Jenny har en internationell bakgrund med amerikansk  universitetsexamen respektive arbetslivserfarenhet. Den senaste rollen har varit som koncern-CFO inom en europeisk företagsgrupp  ägd av ett tyskt investmentbolag.

”Jenny har en utmärkt bakgrund och kompetens för att hantera Swedencares snabba tillväxt. Hennes erfarenhet av att arbeta internationellt med förvärv är även det något som kommer att vara ytterst värdefullt för vår koncern”, säger VD Håkan Lagerberg.

Vidare har Swedencare tillsatt Mari Regnér som Produktchef inom Humanområdet för att utveckla PlaqueOff Human:s marknadspotential.

Mari  har en lång erfarenhet och expertkompetens inom marknadsföring och försäljning av hälsoprodukter.

Caroline Liljenberg har anställts som Marknadsassistent. Initialt ansvarar Caroline för att anpassa hela NutriScience-sortimentet till Swedencares produktlinje för nya marknader. Caroline kommer närmast från Universitetsstudier och har en magisterexamen inom marknadsföring.

Samtliga tjänster är placerade i Malmö.

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Lagerberg, VD Swedencare 
Mobil: +46 (0)73 517 01 70 
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se  

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser

Telefon: +46 (0)8 454 32 00  

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till husdjur. Bolagets produktfamilj ProDen PlaqueOff säljs idag i cirka 50 länder och har beviljats patent i ett 30-tal av dessa. Med ett globalt distributionsnät omfattande fyra egna säljbolag i Norden, USA, Storbritannien och Frankrike respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare har arbetet med att bredda produktportföljen påbörjats samtidigt som ProDen PlaqueOff vidareutvecklas med nya distributionsformer. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i Bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Håkan Lagerbergs försorg, för offentliggörande den 31 januari  2017 14:30 CET.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/