Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Fortsatt stark tillväxt på alla marknader

ANDRA KVARTALET: 1 APRIL - 30 JUNI 2017
Perioden i sammandrag
Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.
...

08:34 / 25 Aug Swedencare Press release

Swedencare AB (publ) årsstämma 2017

Vid Swedencares årsstämma, som hölls i Malmö den 27 april 2017, fattades följande beslut. Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning År...

15:00 / 27 Apr Swedencare Press release

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2017

Kraftig tillväxt och rekordresultat under första kvartalet  FÖRSTA KVARTALET: 1 JANUARI – 31 MARS 2017 Perioden i sammandrag Siffror inom parente...

08:30 / 27 Apr Swedencare Press release

Swedencare lanserar ett unikt tuggben

Swedencare valde Global Pet Expo i Orlando, Florida för lanseringen av de unika tuggbenen, ProDen PlaqueOff System Dental Care Bones, vilka innehåller...

10:50 / 29 Mar Swedencare Press release

DELÅRSRAPPORT 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2016

Strategiskt förvärv och kraftig tillväxt
FJÄRDE KVARTALET: 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2016
Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande...

08:30 / 16 Feb Swedencare Press release