Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) – tecknar avtal med Veracus GmbH

12:34 / 18 July 2016 Swedencare Press release

Swedencare AB (publ), har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med tyska Veracus GmbH, ett av Tysklands ledande företag inom utveckling av näringspreparat för människor och djur.

Veracus, med ett flertal av Europas största djurfoderproducenter på kundlistan, utvecklar olika tillskott till hund- respektive kattfoder för premium pet foodmarknaden där Swedencares preparat ProDen PlaqueOff skall ingå.

Efterfrågan på premium-produkter för husdjur växer snabbt över hela världen och foder med hög kvalitet kompletteras nu med tillskott för ökat välbefinnande hos hundar och katter. 

Inledningsvis tas ett premiumfoder fram för den tyska marknaden med start under andra halvåret 2016. Intäkterna under 2016 väntas understiga 1 miljon kronor med hög lönsamhet. Under 2017 väntas en väsentlig omsättningsökning med möjlighet till utvidgning till flera länder.

”Genom samarbetsavtalet med Veracus får vi ännu en distributionsform för varumärket ProDen PlaqueOff vilket säljs på femtiotalet marknader runt om i världen och då i pulverform och som Dental Bites. Vi får också en partner som når de stora foderproducenterna i Europa med de exponeringsmöjligheter detta för med sig”, säger Håkan Lagerberg, VD Swedencare AB (publ).

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Lagerberg, VD Swedencare 
Mobil: +46 (0)73 517 01 70 
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se  

Per Malmström, styrelseordförande 
Mobil: +46 (0)70 725 28 36 
Email: per.malmstrom@swedencare.se  

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser

Telefon: +46 (0)8 454 32 00  

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till husdjur. Bolagets produktfamilj ProDen PlaqueOff säljs idag i cirka 50 länder och har beviljats patent i ett 30-tal av dessa. Med ett globalt distributionsnät omfattande fyra egna säljbolag i Norden, USA, Storbritannien och Frankrike respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare har arbetet med att bredda produktportföljen påbörjats samtidigt som ProDen PlaqueOff vidareutvecklas med nya distributionsformer. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i Bolaget har lång och bred erfarenhet av  internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Håkan Lagerbergs försorg, för offentliggörande den 18 juli 2016 kl. 12.30 CET.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/