Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Ytterligare en svensk institution blir ägare i Swedencare

18:46 / 16 June 2016 Swedencare Press release

Djurhälsobolaget Swedencare AB (publ) (”Swedencare” eller ”Bolaget”) meddelar idag att en större svensk institution, vilken inte tidigare är aktieägare i Bolaget, har förvärvat 1,5 % av aktierna i Swedencare. 

Säljare är Håkan Svanberg & Co Health Care AB, Mastan AB och JCC Group Invest Sweden AB (”De säljande parterna”) som total överlåtit 230 000 aktier motsvarande 1,5 % av antalet utestående aktier. Av dessa 230 000 aktier överlät Håkan Svanberg & Co Health Care AB 76 667 aktier, Mastan AB 76 666 aktier och JCC Group Invest Sweden AB 76 667 aktier.

De säljande parternas innehav i Swedencare uppgår efter transaktionen totalt till 10 500 685 aktier, motsvarande 68,2 % av det totala antalet aktier i Bolaget. Innehaven för De säljande parterna fördelas efter transaktionen som följer: 5 395 984 aktier för Håkan Svanberg & Co Health Care AB, 2 552 352 aktier för Mastan AB och 2 552 351 aktier för JCC Group Invest Sweden AB. Håkan Svanberg & Co Health Care AB kvarstår därmed som största ägare i Bolaget med 35,0 % av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter transaktionen.

Remium Nordic AB (”Remium”) har varit finansiell rådgivare i transaktionen. För att möjliggöra transaktionen har Remium beslutat att undanta De säljande parterna från det lock-up-avtal som De säljande parterna ingått med Remium. Som grund för detta beslut ligger Remiums bedömning att transaktionen har en positiv effekt för Bolaget och dess ägare. 

Håkan Lagerberg, VD Swedencare, kommenterar:

”Vi välkomnar det ökande intresset för djurhälsobranschen och Swedencare bland institutionella investerare. Som ett resultat av detta intresse har vi nu fått ytterligare  en välmeriterad institutionell ägare i Bolaget, vilket vi är mycket glada för. Att få in ägare som genom sitt nätverk och kunskap kan bidra till Bolagets fortsatta expansion är naturligtvis något vi ser positivt på.”

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, VD Swedencare 
Mobil: +46 (0)73 517 01 70 
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se  

Per Malmström, styrelseordförande 
Mobil: +46 (0)70 725 28 36 
Email: per.malmstrom@swedencare.se  

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser

Telefon: +46 (0)8 454 32 00  

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till husdjur. Bolagets produktfamilj ProDen PlaqueOff säljs idag i cirka 50 länder och har beviljats patent i ett 30-tal av dessa. Med ett globalt distributionsnät omfattande fyra egna säljbolag i Norden, USA, Storbritannien och Frankrike respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare har arbetet med att bredda produktportföljen påbörjats samtidigt som ProDen PlaqueOff vidareutvecklas med nya distributionsformer. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i Bolaget har lång och bred erfarenhet av  internationell marknadsföring och försäljning.

 

Håkan Lagerberg, VD Swedencare 
Mobil: +46 (0)73 517 01 70 
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/