Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ):s aktier är godkända för handel på Nasdaq First North med första dag för handel den 14 juni 2016

17:02 / 10 June 2016 Swedencare Press release

Den 10 juni 2016 godkändes Swedencare AB (publ):s ("Swedencare" eller "Bolaget") ansökan om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Första dag för handel är den 14 juni 2016 under kortnamnet SECARE med ISIN-kod SE0008294078.

Swedencare i korthet

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till husdjur. Bolagets produktfamilj ProDen PlaqueOff säljs idag i cirka 50 länder och har beviljats patent i ett 30-tal av dessa. Med ett globalt distributionsnät omfattande fyra egna säljbolag i Norden, USA, Storbritannien och Frankrike respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare har arbetet med att bredda produktportföljen påbörjats samtidigt som ProDen PlaqueOff vidareutvecklas med nya distributionsformer. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i Bolaget har lång och bred erfarenhet av  internationell marknadsföring och försäljning.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, VD Swedencare 
Mobil: +46 (0)73 517 01 70 
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se  

Per Malmström, styrelseordförande 
Mobil: +46 (0)70 725 28 36 
Email: per.malmstrom@swedencare.se  

Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser

Telefon: +46 (0)8 454 32 00  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/