Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) – Organisationsförstärkning i USA och satsning på Sydamerika

08:38 / 2 June 2016 Swedencare Press release

Swedencare USA Inc , helägt dotterbolag till Swedencare AB (publ) , har förstärkt 
organisationen genom anställning av Scott Reinhardt med 25 års erfarenhet från den 
amerikanska husdjursbranschen, senast som sälj- och marknadschef hos Penford 
Food Ingredients.

– ”Jag ser fram emot att bidra i Swedencares expansion inom 
husdjursbranschen. Varumärket ProDen PlaqueOff® är viktigt för husdjurens 
välbefinnande och jag är angelägen om att öka vår närvaro i marknaden för att 
nå ännu fler hushåll” , säger Scott Reinhardt 

– ”Med Scotts långa erfarenhet och gedigna track-record tar vi nu nästa steg på 
den amerikanska marknaden. Vi arbetar aktivt med nya kundkontakter i både 
USA och Kanada respektive diskussioner kring samarbeten med ledande 
produktbolag – Scott kommer att bidra mycket positivt i detta arbeta. 
Målsättningen är att den amerikanska marknaden redan under detta 
räkenskapsår skall etablera sig som vår största marknad” , säger Håkan 
Lagerberg, VD Swedencare AB 

Swedencare inleder en strategisk satsning på den sydamerikanska marknaden. 
Bolaget undersöker nu möjligheterna att introducera produktlinjer på nya marknader, 
etablera egen representation inom försäljning och marknadsföring samt eventuellt 
tillverkning i Sydamerika. Swedencare har beviljats en ”affärsutvecklingscheck” om 
250 Tkr från Tillväxtverket Region Syd vilken bidrar till finansiering av expansionen i 
Sydamerika.

"Vi ser mycket positivt på möjligheterna i Sydamerika och med affärsutvecklingschecken kommer arbetet att påskyndas. Vi har just ställt ut på en mässa i Mexico City som visade på ett mycket stort intresse, vi kommer nu att avsätta extra resurser för detta arbete och vi räknar med att vara igång under hösten 2016” , säger Håkan Lagerberg .

För ytterligare information, kontakta:

VD Håkan Lagerberg, 
Tel 0735-170170 
hakan.lagerberg@swedencare.se

www.swedencare.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://news.cision.com/se/