Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) förvärvar europeiskt djurhälsobolag

08:30 / 17 November 2016 Swedencare Press release

Swedencare AB (publ) (”Swedencare”) förvärvar det irländska djurhälsobolaget Ecuphar Ltd, ett bolag känt under varumärket NutriScience (”NutriScience”), dotterbolag till Ecuphar N.V (”Ecuphar”). Köpeskillingen uppgår till cirka 42,3 miljoner SEK och erläggs genom en kontantlikvid om cirka 37,4 miljoner SEK och en apportemission av nya aktier i Swedencare. Genom förvärvet får Swedencare en omfattande produktportfölj av kosttillskott till Hund & Katt samt Häst, en egen produktionsanläggning i Irland samt ett brett distributionsnät i Europa, Kanada, Förenade Arabemiraten och Kina. 

Swedencare har ingått avtal om förvärv av Ecuphar Ltd. Tillträdet har skett i och med avtalets undertecknande och NutriScience ingår från och med den 16 november 2016 som ett helägt dotterbolag till Swedencare AB.

”Genom förvärvet får vi en produktportfölj inom ett flertal terapiområden för hund, katt och häst. Förvärvet innebär dessutom att Swedencare får en egen produktionsanläggning som kommer att bidra till en effektivisering av produktion och logistik för våra befintliga produkter. Vi ökar vår marknadsnärvaro väsentligt i Europa samtidigt som vi får en etablering i Förenade Arabemiraten. Kunderbjudandet förstärks avsevärt inom segmentet hund/katt samtidigt som vi får representation inom häst-segmentet. Kort sagt tar vi nu ett stort steg i vårt bygge av ett globalt djurhälsobolag” säger Håkan Lagerberg, VD Swedencare AB (publ).

Om förvärvet av NutriScience

Köpeskillingen om 4,3 miljoner Euro, motsvarande cirka 42,3 miljoner SEK, erläggs genom en kontantlikvid om cirka 37,4 miljoner SEK samt en apportemission om 195 122 aktier motsvarande cirka 4,9 miljoner SEK. Kontantlikviden finansieras med egna medel, cirka 20,4 miljoner SEK, samt genom upptagande av en förvärvskredit om 17 miljoner SEK.

Teckningskursen i apportemissionen har fastställts till 25,30 SEK motsvarande den volymviktade genomsnittliga aktiekursen under perioden 31 oktober – 11 november 2016. Ovanstående emission medför en utspädning för Swedencares nuvarande aktieägare om cirka 1,3%

NutriScience har verkat på den europeiska veterinärsmarknaden sedan 1998. Bolaget har en bred egenutvecklad produktportfölj inom fem terapiområden för hundar, katter och hästar. Försäljningen bedrivs genom ett stort antal distributörer i Europa, Kanada, Kina och Förenade Arabemiraten. Produktionen sköts till största delen internt vid produktionsanläggningen i Waterford, Irland. Omsättningen under 2016 bedöms uppgå till cirka 19 miljoner SEK varav de egna produkterna svarar för cirka 15 miljoner SEK och kontraktstillverkning till Ecuphar för cirka 4 miljoner SEK. EBITDA väntas uppgå till cirka 4 miljoner SEK 2016.

Swedencare bedömer att förvärvet medför väsentliga synergivinster vilka beräknas uppgå till cirka 3 miljoner SEK under 2017. De främsta synergierna återfinns inom försäljning, där Swedencares säljbolag i England kommer att ta över NutriScience försäljning i England och Irland.

Vidare inleds omedelbart ett arbete med att introducera NutriScience produkter i Swedencares distributionsnät i Asien och Europa till både veterinärs- och fackhandelskanalerna. Viss del av Swedencares produktion och logistik kommer att skötas av NutriScience vilket medför kostnadsrationaliseringar.

Förvärvet innebär även att Swedencare får en ny, industriell, aktieägare i Ecuphar N.V. ett av Europas ledande bolag inom veterinärmedicin. Swedencare har redan idag ett samarbete med Ecuphar avseende Proden PlaqueOff på vissa marknader och parterna diskuterar flera områden för en utvidgning av detta samarbete.

”Vi har beslutat att sälja NutriScience till Swedencare för att Ecuphar skall kunna fokusera på kärnverksamheten inom läkemedel. Vi är glada att intressenterna i NutriScience kan fortsätta tillsammans med Swedencare som med sitt globala distributionsnät och fokus på kosttillskott är en perfekt kombination med NutriScience team. För att sätta kraft bakom detta blir vi aktieägare i Swedencare och vi kommer att fortsätta vårt samarbete där vi ser gemensamma möjligheter” säger Chris Cardon, VD Ecuphar N.V.

För mer information om NutriScience hänvisas till www.nutriscience.ie

Om Ecuphar:
Ecuphar N.V. fokuserar på utveckling och kommersialisering av medicinskt innovativa terapier för djurhälsomarknaden. Ecuphar växer snabbt med en omsättning om ca: 85 miljoner Euro 2016. För mer information hänvisas till www.ecuphar.com 

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Lagerberg, VD Swedencare Mobil: +46 (0)73 517 01 70
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

Per Malmström, styrelseordförande Mobil: +46 (0)70 725 28 36
Email: per.malmstrom@swedencare.se

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till husdjur. Bolagets produktfamilj ProDen PlaqueOff säljs idag i cirka 50 länder och har beviljats patent i ett 30-tal av dessa. Med ett globalt distributionsnät omfattande fyra egna säljbolag i Norden, USA, Storbritannien och Frankrike respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare har arbetet med att bredda produktportföljen påbörjats samtidigt som ProDen PlaqueOff vidareutvecklas med nya distributionsformer. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i Bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Denna information är sådan information som Swedencare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Håkan Lagerbergs försorg, för offentliggörande den 17 november 2016 08:30 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/