Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

StrongPoint

StrongPoint

StrongPoint ASA: Meldepliktig handel

08:25 / 2 May 2019 StrongPoint Press release

Styremedlemmene i StrongPoint skal, i henhold til vedtak på den ekstraordinære generalforsamlingen, benytte 20 % av brutto styrehonorar til å kjøpe aksjer i selskap frem til de eier aksjer tilsvarende verdien av ett års styrehonorar. Aksjene blir allokert fra StrongPoint ASA sin beholdning av egne aksjer.

Styrets leder, Morthen Johannessen, har i dag kjøpt 2 582 aksjer gjennom aksjeprogrammet for styret. Prisen på aksjene er NOK 10,4604, tilsvarende den volumveide gjennomsnittskursen for de tre siste virkedager. Ny beholdning er 5 388 aksjer, tilsvarende 0,0 % av de utestående aksjene.

Peter Wirén, styremedlem, har i dag kjøpt 3 227 aksjer gjennom aksjeprogrammet for styret. Prisen på aksjene er NOK 10,4604, tilsvarende den volumveide gjennomsnittskursen for de tre siste virkedager. Ny beholdning er 5 842 aksjer, tilsvarende 0,0 % av de utestående aksjene.

Klaus de Vibe, styremedlem, har i dag kjøpt 1 291 aksjer gjennom aksjeprogrammet for styret. Prisen på aksjene er NOK 10,4604, tilsvarende den volumveide gjennomsnittskursen for de tre siste virkedager. Ny beholdning er 81 354 aksjer, tilsvarende 0,2 % av de utestående aksjene.

Inger Johanne Solhaug, styremedlem, har i dag kjøpt 1 291 aksjer gjennom aksjeprogrammet for styret. Prisen på aksjene er NOK 10,4604, tilsvarende den volumveide gjennomsnittskursen for de tre siste virkedager. Ny beholdning er 2 694 aksjer, tilsvarende 0,0 % av de utestående aksjene.

Camilla AC Tepfers, styremedlem, har i dag kjøpt 1 291 aksjer gjennom aksjeprogrammet for styret. Prisen på aksjene er NOK 10,4604, tilsvarende den volumveide gjennomsnittskursen for de tre siste virkedager. Ny beholdning er 2 694 aksjer, tilsvarende 0,1 % av de utestående aksjene.

StrongPoint ASA har i dag solgt 9 682 aksjer. Aksjene er solgt til styremedlemmene som en del av aksjeprogrammet for styret. Prisen for aksjene er NOK 10,4604, som tilsvarer den volmveide gjennomsnittskursen for de siste tre virkedager. Ny beholdning av egne aksjer er 85 232, tilsvarende 0,2 % av de utestående aksjene.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Hilde Horn Gilen
Finansdirektør StrongPoint ASA
Tlf +47 920 60 158

Om StrongPoint:

StrongPoint's misjon: Å øke produktiviteten i detaljhandelen med innovative, integrerte teknologiske løsninger.

StrongPoint har hovedkontor på Rælingen og har ca. 525 medarbeidere i Norge, Sverige, Baltikum, Frankrike, Tyskland, Belgia, Spania, Russland og Malaysia. Selskapet er notert på Oslo Børs. For ytterligere informasjon: www.strongpoint.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: StrongPoint ASA via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/