Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

StrongPoint

StrongPoint

StrongPoint ASA: Tilleggsinformasjon ordinær generalforsamling

09:38 / 12 April 2019 StrongPoint Press release

I innkallingen til ordinær generalforsamling i StrongPoint ASA punkt 9 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a, ble det henvist til note 9 i årsregnskapet.

I note 9 i årsregnskapet står det at styret har satt et tak på resultatavhengig godtgjørelse for konsernsjefen og andre ledende ansatte. Den kan ikke overstige 40 % av fast lønn.

Styret har vedtatt at fra 2019 kan den ikke overstige 50 % av fast lønn. Styret har videre besluttet at 30 % av brutto bonusbeløp skal benyttes til å kjøpe aksjer i StrongPoint ASA, med 3 års bindingstid. Tidligere ordning innebar at aksjekjøp var frivillig, og med 12 måneders bindingstid.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Hilde Horn Gilen
Finansdirektør StrongPoint ASA
Tlf +47 920 60 158

Om StrongPoint:

StrongPoint's mission: Driving Retailers' productivity by providing innovative integrated Technology Solutions enabling store owners to perform to their full potential.

StrongPoint har hovedkontor på Rælingen og har ca. 540 medarbeidere i Norge, Sverige, Baltikum, Frankrike, Tyskland, Belgia, Spania, Russland og Malaysia. Selskapet er notert på Oslo Børs. For ytterligere informasjon: www.strongpoint.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Erklaering om fastsettelse av lonn og annen godtgjorelse

--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: StrongPoint ASA via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/