Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

StrongPoint

StrongPoint

StrongPoint ASA: Iverksetter tilbakekjøp av 200 000 egne aksjer

10:30 / 26 April 2019 StrongPoint Press release

Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opp til 200 000 aksjer, om lag 0,5 % av aksjene i StrongPoint ASA.

Tilbakekjøpte egne aksjer skal primært benyttes til selskapets aksjekjøpsprogram for styret og egne ansatte.

Tilbakekjøpsprogrammet vil bli gjennomført basert på fullmakt fra StrongPoint ASAs ordinære generalforsamling 26. april 2019. For mer informasjon, henvises det til protokoll fra StrongPoint ASAs ordinære generalforsamling, tilgjengelig på www.strongpoint.com.

Tilbakekjøpsprogrammet starter 26. april, og løper til 15. juni 2019.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Hilde Horn Gilen
Finansdirektør StrongPoint ASA
Tlf +47 920 60 158

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.


--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: StrongPoint ASA via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/