Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

StrongPoint

StrongPoint

StrongPoint ASA: Resultat for 4. kvartal 2018

08:15 / 28 February 2019 StrongPoint Press release

Hovedtrekk i 4. kvartal

Solide finansielle resultater
- Driftsinntekter: +19 %: MNOK 307,9 (259,1).
- EBITDA: +8 %: MNOK 22,5 (20,9).
- Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter: MNOK 20,5 (20,7).

Viktige nye kundekontrakter
- Installasjon av to Click & Collect hentestasjoner til dagligvarekjeden Barbora i Litauen.
- Pilot på "pick-by-light" (E-commerce Logistics Suite i kombinasjon med elektroniske hylleetiketter).
- Kontrakt på 1 200 verditransportvesker (CIT-vesker) til et av Europas ledende verditransportselskap.

Effektuering av lønnsomhetsforbedrende tiltak
- Gjennomføring av kostnadsbesparende tiltak tilsvarende MNOK 30 per år
   - herunder reduksjon av 32 årsverk og nedskalering av konsulentbruk.
- En dobling i salg av kontanthåndteringsløsninger i Spania til mer enn 250 løsninger i 4. kvartal ift samme periode året før, primært som følge av "RoadRunners".

Forslag om økt utbytte
- Styret vil foreslå et utbytte på NOK 0,55, opp fra NOK 0,50 forrige år.

Om StrongPoint:

StrongPoint's mission: Driving Retailers' productivity by providing innovative integrated Technology Solutions enabling store owners to perform to their full potential.

StrongPoint har hovedkontor på Rælingen og har ca. 540 medarbeidere i Norge, Sverige, Baltikum, Frankrike, Tyskland, Belgia, Spania, Russland og Malaysia. Selskapet er notert på Oslo Børs. For ytterligere informasjon: www.strongpoint.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

StrongPoint ASA presentasjon 4 kvartal 2018
StrongPoint ASA resultat 4 kvartal 2018

--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: StrongPoint ASA via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/