Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

StrongPoint

StrongPoint

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

StrongPoint ASA: Employee shareholder program

Today, 30 July 2019, StrongPoint ASA sold 9 597 own shares. The shares were sold in conjunction with the share program for all employees. The pric...

19:00 / 30 Jul StrongPoint Press release

StrongPoint ASA: Ends share buy-back program

The share repurchasing program announced on 26 April 2019 is completed.
In total 126.876 shares were acquired during the share buy-back program...

16:10 / 31 May StrongPoint Press release

StrongPoint ASA: Meldepliktig handel

Jacob Tveraabak, CEO i StrongPoint ASA, har i dag kjøpt 5 000 aksjer til gjennomsnittlig kurs NOK 10,15 gjennom sitt heleide selskap Juce Holding ...

19:47 / 7 May StrongPoint Press release

StrongPoint ASA: Meldepliktig handel

Styremedlemmene i StrongPoint skal, i henhold til vedtak på den ekstraordinære generalforsamlingen, benytte 20 % av brutto styrehonorar til å kjøp...

08:25 / 2 May StrongPoint Press release

StrongPoint ASA: Ex utbytte NOK 0,55 i dag

Aksjene i StrongPoint ASA noteres ex utbytte NOK 0,55 fra og med i dag.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §...

08:00 / 29 Apr StrongPoint Press release

StrongPoint ASA: Ex dividend NOK 0.55 today

The shares in StrongPoint ASA will be traded ex dividend NOK 0.55 as from today.
This information is subject to the disclosure requirements pur...

08:00 / 29 Apr StrongPoint Press release

StrongPoint ASA: First quarter 2019 result

Highlights 1st quarter
Very strong 1st quarter figures
- Operating revenues: +15,3 % MNOK 288,2 (250,1)
- EBITDA: MNOK 27,7* (11,5)...

08:15 / 26 Apr StrongPoint Press release

StrongPoint ASA: Årsrapport 2018

Vedlagt StrongPoint ASAs årsrapport for 2018. En engelsk versjon av årsrapporten vil være tilgjengelig innen kort tid.
For ytterligere informas...

15:01 / 28 Mar StrongPoint Press release

StrongPoint ASA: Annual report 2018

Enclosed is the annual report 2018 for StrongPoint ASA. An English version of the annual report will be available shortly
For additional inform...

15:01 / 28 Mar StrongPoint Press release

StrongPoint ASA: Avlagt årsregnskap for 2018

Styret i StrongPoint ASA har i dag vedtatt årsregnskapet for 2018. Regnskapet er avlagt i henhold til tidligere presentert foreløpig resultat.
...

13:59 / 21 Mar StrongPoint Press release

StrongPoint ASA: Partneravtale i Sørøst-Asia

StrongPoint har inngått en eksklusiv partneravtale med Radiant Globaltech, som gir selskapet rettigheter til å selge, markedsføre og supportere he...

16:15 / 15 Mar StrongPoint Press release

StrongPoint ASA: Meldepliktig handel

Styremedlemmene i StrongPoint skal, i henhold til vedtak på den ekstraordinære generalforsamlingen, benytte 20 % av brutto styrehonorar til å kjøp...

07:50 / 5 Mar StrongPoint Press release

StrongPoint ASA: Meldepliktig handel

Jacob Tveraabak, CEO i StrongPoint ASA, har i dag kjøpt 4 000 aksjer til gjennomsnittlig kurs NOK 9,70 gjennom sitt heleide selskap Juce Holding A...

21:26 / 1 Mar StrongPoint Press release

StrongPoint ASA: Meldepliktig handel

Hilde Horn Gilen, Finansdirektør i StrongPoint ASA, har i dag kjøpt 17 570 aksjer til gjennomsnittlig kurs NOK 9,48. Ny beholdning er 17 570 aksje...

18:29 / 28 Feb StrongPoint Press release

StrongPoint ASA: Aksjeprogram for styret

Den ekstraordinære generalforsamlingen vedtok et aksjeprogram for styret den 21. november 2018.
Aksjene vil bli allokert fra StrongPoint sin be...

18:06 / 28 Feb StrongPoint Press release

StrongPoint ASA: Fourth quarter 2018 result

Highlights fourth quarter
Solid financial results
- Operating revenues: + 19 %: MNOK 307,9 (259,1).
- EBITDA: + 8 %: MNOK 22,5 (20,9).
- Cas...

08:15 / 28 Feb StrongPoint Press release