Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Seafire

Seafire

Seafires aktier har godkänts för upptagande till handel på Nasdaq Stockholm

15:15 / 4 May 2023 Seafire Press release

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har i dag godkänt Seafire AB (publ):s (”Seafire” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till torsdagen den 11 maj 2023. På grund av noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista kommer Seafires aktier att avnoteras från Nasdaq First North Growth Market och förväntad sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är onsdagen den 10 maj 2023.

Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktierna kommer att bibehålla såväl kortnamn (SEAF) som ISIN-kod (SE0009779796). Aktieägare i Seafire behöver inte vidta några åtgärder i samband med upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm.

För fullständig information avseende upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm hänvisas till det prospekt som kommer att offentliggöras (endast på svenska) i samband med noteringen, vilket förväntas godkännas av Finansinspektionen och publiceras på Seafires webbplats (www.seafireab.com) omkring den 5 maj 2023.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/