Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Seafire

Seafire

Seafire offentliggör prospekt i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

14:15 / 5 May 2023 Seafire Press release

Seafire AB (publ) (”Seafire” eller ”Bolaget”) meddelade den 4 maj 2023 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Seafires ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Seafire har med anledning av detta upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Seafires hemsida.

För fullständig information avseende upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm hänvisas till det prospekt som har upprättats av Seafire och som idag godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Seafires hemsida (www.seafireab.com) och kommer även att publiceras på Finansinspektionens hemsida.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till torsdagen den 11 maj 2023. På grund av noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista kommer Seafires aktier att avnoteras från Nasdaq First North Growth Market och förväntad sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är onsdagen den 10 maj 2023. Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktierna kommer att bibehålla såväl kortnamn (SEAF) som ISIN-kod (SE0009779796). Aktieägare i Seafire behöver inte vidta några åtgärder i samband med upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/