Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Seafire

Seafire

Seafire: Dotterbolags VD polisanmäld för misstänkt förskingring

20:31 / 17 May 2023 Seafire Press release

En VD i ett av Seafires dotterbolag har polisanmälts misstänkt för förskingring och trolöshet mot huvudman. Verkställande direktören har skiljts från sin tjänst med omedelbar verkan. Förskingringen bedöms som omfattande men som en enskild händelse som inte påverkar dotterbolagets kunder eller verksamhet i övrigt. Dotterbolagets inledande utredning visar på att skadan för närvarande uppgår till cirka SEK 15 miljoner.

Seafire kommer undersöka eventuell kostnadstäckning genom bolagets försäkring och i övrigt vidta rättsliga åtgärder för att minimera skadan. Skadan bedöms för övrigt inte ha väsentlig påverkan på koncernens finansiella ställning. Ärendet är överlämnat till berörda myndigheter för vidare handläggning.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/