Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Seafire

Seafire

Första dag för handel i Seafires aktier på Nasdaq Stockholm

08:00 / 11 May 2023 Seafire Press release

Som tidigare har meddelats tas Seafire AB (publ):s (”Seafire” eller ”Bolaget”) aktier idag upp till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktierna har tidigare handlats på Nasdaq First North Growth Market.

Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktierna kommer att bibehålla såväl kortnamn (SEAF) som ISIN-kod (SE0009779796). Aktieägare i Seafire behöver inte vidta några åtgärder i samband med upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm.

För fullständig information avseende upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm hänvisas till det prospekt som har upprättats av Sefire och som godkändes av Finansinspektionen den 5 maj 2023. Prospektet finns tillgängligt på Seafires webbplats (www.seafireab.com) samt på Finansinspektionens webbplats.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/