Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Seafire

Seafire

Seafires dotterbolag Bara Mineraler avyttrar ägarandel i Randers Tegel – stärker kassan med 14 MSEK

14:00 / 10 August 2022 Seafire Press release

Seafire ABs (publ) (”Seafire” eller ”Koncernen”) dotterbolag Bara Mineraler AB har avyttrat sitt ägande i Randers Tegel AB (”Randers Tegel” eller ”Bolaget”), vilket motsvarar 50% av aktierna, för 14 MSEK till Randers Tegl A/S. Avyttringen ger en resultateffekt på 2,5 MSEK och stärker kassan med 14 MSEK under det tredje kvartalet 2022.

Randers Tegel är ett säljbolag för Randers Tegls produkter på den svenska marknaden och har varit en joint venture mellan Bara Mineraler och Randers Tegl sedan starten 2016. Samarbetet mellan Randers Tegl och Bara Mineraler fortsätter som tidigare.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/