Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium tydligt mot lönsamhetsmålet - kostnadseffektiviseringar bedöms öka lönsamheten med upp till 15 MSEK

09:47 / 3 July 2023 Litium Press release

Litium går starkt framåt mot sitt uttalade mål för 2023 att bli kassaflödespositivt på månadsbasis innan årsskiftet.

Under första halvåret har innovativ teknik lanserats med headless och serverless cloud som ytterligare förstärker värdeerbjudandet och ökar skalbarheten. Parallellt har bolaget aktiverat ett flertal initiativ för att effektivisera och förbättra kostnadsstrukturen inom verksamheten.

Litium förväntar att den ackumulerade summan av första halvårets genomförda och beslutade kostnadseffektiviseringar kommer att ge besparingar upp till 18 MSEK på årsbasis jämfört med helåret 2022. Den positiva resultateffekten ökar successivt under året och blir tydlig under fjärde kvartalet 2023 för att under 2024 ha nått full effekt. I kombination med ovan nämnda besparingar genomförs en rad initiativ för att säkerställa hållbar tillväxt, optimera resursanvändningen samt ytterligare förbättra kostnadsstrukturen. Nettoeffekten av besparingen bedöms med dessa satsningar till ca 10-15 MSEK.

En stor del av effektiviseringsvinsterna görs genom minskad overhead och minskat användande av konsulter. Litium har också omformat organisationen med tillhörande personalreducering för att omfördela och anpassa resurser efter rådande behov samt optimera kostnader.  

Gjorda investeringar i digitalisering och automation tillsammans med omorganisering gör att kostnadseffektiviseringarna inte kommer att påverka Litiums tillväxtplaner.

"Med en effektivare kostnadsstruktur på plats i kombination med plattformens ökande attraktionskraft är Litium väl positionerat för att nå kommunicerade finansiella mål samt en hållbar tillväxt. Vi förväntar att dessa initiativ kommer att stärka bolagets konkurrenskraft och marknadsposition ytterligare", säger Litiums vd Patrik Settlin.

Informationen är sådan som Litium är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-03 09:47 CET.

Om Litium:

Litium AB (publ) är en av Nordens ledande aktörer inom digital handel. Vi hjälper företag inom B2B och B2C att accelerera sin försäljning, snabbt skala upp sin verksamhet, nå nya marknader och samtidigt skapa marknadsledande kundupplevelser online. Vi gör det genom att erbjuda en skalbar och molnbaserad e-handelsplattform som är byggd för tillväxt. Våra kunder som Lindex, Tingstad och Jollyroom, omsätter över 20 miljarder kronor årligen online. Litium agerar tillsammans med sitt partnernätverk på den globala marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.com eller+46 844 68 61 00. För mer information besök gärna litium.se (http://www.litium.se/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/