Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium inför mål om att nå positivt kassaflöde under 2023

23:02 / 15 February 2023 Litium Press release

Litium har satt som mål att nå positivt fritt kassaflöde på månadsbasis under 2023. Det fria kassaflödet definieras som kassaflödet från den löpande verksamheten minus kassaflödet från investeringsverksamheten. Detta innebär att bolaget har en befintlig kassa för långsiktig tillväxt.

"I den ständiga optimeringen av tillväxt och lönsamhet så är lönsamhet prioriterat för Litiums del under året men vi är fortsatt på en tillväxtresa. Vi har en stabil finansiell position och med bibehållen kraft att skala affären fortsätter vi att gradvis anpassa våra operativa kostnader under året. Litium har satt ett tydligt finansiellt mål för 2023 - att nå kassaflödespositivt läge i slutet av året", säger Litiums vd Patrik Settlin.

Litium har under 2022 stärkt sin marknadsposition inom B2B, både kommersiellt och produktmässigt, och fått fotfäste internationellt. Det fria kassaflödet uppgick under fjärde kvartalet 2022 till -4,2 MSEK och under helåret 2022 till -22,2 MSEK. Det fria kassaflödet beräknas under året förbättras genom fortsatt tillväxt samt ytterligare effektiviseringar och bedöms innan årsskiftet vara positivt.

Informationen är sådan som Litium är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-15 23:02 CET.

Om Litium:

Litium AB (publ) är en av Nordens ledande aktörer inom digital handel. Vi hjälper företag inom B2B och B2C att accelerera sin försäljning, snabbt skala upp sin verksamhet, nå nya marknader och samtidigt skapa marknadsledande kundupplevelser online. Vi gör det genom att erbjuda en skalbar och molnbaserad e-handelsplattform som är byggd för tillväxt. Våra kunder som Lindex, Tingstad och Jollyroom, omsätter över 20 miljarder kronor årligen online. Litium agerar tillsammans med sitt partnernätverk på den globala marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.com eller+46 844 68 61 00. För mer information besök gärna litium.se (http://www.litium.se/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/