Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium genomför en riktad nyemission om totalt 35 mkr - kraftigt övertecknad

23:33 / 24 March 2022 Litium Press release

Litium AB (publ) ("Litium" eller "Bolaget") har genomfört en riktad nyemission om 2 334 000 aktier till en teckningskurs om 15 kronor per aktie ("Nyemissionen"). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget 35 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till transaktionen. Nyemissionen var kraftigt övertecknad varför Bolaget valde att utöka Nyemissionen från det tidigare kommunicerade cirka 25 mkr till cirka 35 mkr. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av ABG Sundal Collier AB.

Nyemissionen riktades till ett antal svenska och internationella institutionella och professionella investerare. Bolaget avser att använda likviden från Nyemissionen för ytterligare tillväxtinvesteringar i produkt och sälj/marknad, främst inom B2B. Skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt var att genomföra en tids- och kostnadseffektiv kapitalanskaffning samt för att ytterligare diversifiera Bolagets aktieägarbas. Nyemissionen tecknades av ett antal svenska investerare, däribland Fastpartner AB, Swedbank Robur, Rgg Adm-Gruppen, Aktia Asset Management (via Aktia Nordic Micro Cap), Southstreet Invest AB (ägs och kontrolleras av Johan Kallblad) och Syntrans AB (ägs och kontrolleras av Peter Viberg). Bland tecknarna ingick även Bolagets styrelseordförande Johan Rutgersson, styrelseledamoten Mikael Lindblom och Bolagets vd Patrik Settlin, vilket har varit ett tydligt krav från mer än en investerare för att genomföra Emissionen. Styrelsen har övervägt situationen noggrant och kommit fram till att en riktad nyemission är den mest ändamålsenliga vägen att säkra finansiering för Bolaget i detta läge till en rimlig kostnad.

"Att i denna marknad lyckas genomföra en så framgångsrik emission är ett viktigt kvitto på att välmeriterade investerare delar vår syn på de starka framtidsutsikterna för digital handel och Litiums erbjudande. Vi tackar för förtroendet. Finansieringen ger oss stabilitet i en turbulent tid och en utmärkt position att realisera Litiums fina tillväxtpotential", säger vd Patrik Settlin.

Teckningskursen om 15 kr har fastställts genom ett så kallat accelererat book building-förfarande, och motsvarar en kurs om 9,1 procent under stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 24 mars 2022. Styrelsen i Bolaget bedömer därför att emissionsvillkoren är marknadsmässiga.

Nyemissionen innebär att aktiekapitalet (i kronor) ökar med 2 334 000 kr från 14 252 201 kr till 16 586 201 kr och antalet aktier samt röster i Litium ökar med 2 334 000 från 14 252 201 till 16 586 201. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 14,1 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i Litium efter Nyemissionen.

Aktierna emitteras med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 maj 2021.

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som Sole bookrunner och Setterwalls Advokatbyrå som legal rådgivare.

Denna information är sådan som Litium är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-24 23:33 CET.

Om Litium:

Litium AB (publ) är en av Nordens ledande aktörer inom digital handel. Vi hjälper företag inom B2B och B2C att accelerera sin försäljning, snabbt skala upp sin verksamhet, nå nya marknader och samtidigt skapa marknadsledande kundupplevelser online. Vi gör det genom att erbjuda en skalbar och molnbaserad e-handelsplattform som är byggd för tillväxt. Våra kunder som Lindex, Tingstad och Jollyroom, omsätter över 10 miljarder kronor årligen online. Litium agerar tillsammans med sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.com eller+46 844 68 61 00. För mer information besök gärna litium.se (http://www.litium.se/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/