Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium bokslutskommuniké 2021: ARR-tillväxt 21% och rekord i antal nya kunder

08:01 / 17 February 2022 Litium Press release

"Ökad nettoomsättning och minskade kostnader summerar till ett positivt EBITDA på 1,7 MSEK (-1,6 MSEK) och Litium gör därmed resultatmässigt sitt bästa kvartal någonsin. Det är fjärde kvartalet i rad med förbättrad lönsamhet, och med bibehållen tillväxttakt och hög bruttomarginal, så framträder affärsmodellens skalbarhet nu allt tydligare." Patrik Settlin, vd

Perioden 1 oktober - 31 december 2021
Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2021-12-31 till 62,2 MSEK (51,3 MSEK per 2020-12-31) vilket motsvarar en tillväxt på 21,2 % (23,1 %).
Nettoomsättningen ökade med 14,0 % till 16,8 MSEK (14,7 MSEK) med en bruttomarginal på 71,6 % (72,8 %).
De repetitiva intäkterna uppgick till 16,2 MSEK (14,2 MSEK) vilket motsvarar 96,3 % (96,6 %) av nettoomsättningen. 81,9 % (81,0 %) av de repetitiva intäkterna avsåg abonnemangsintäkter och 18,1 % (19,0%) avsåg rörliga intäkter. 
EBITDA uppgick till 1,7 MSEK (-1,6 MSEK) och resultatet före skatt var -0,9 MSEK (-4,9 MSEK).
EBITDA per aktie blev 0,12 SEK (-0,12 SEK) och nettoresultatet per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,38 SEK).

Investeringarna uppgick till 6,2 MSEK (5,2 MSEK), en ökning med 19,2 % och per periodens utgång uppgick likvida medel till 11,2 MSEK (14,7 MSEK).
 

Perioden 1 januari - 31 december 2021
Nettoomsättningen ökade med 20,1 % till 57,9 MSEK (48,3 MSEK) med en bruttomarginal på 69,3 % (72,3 %).
De repetitiva intäkterna uppgick till 55,9 MSEK (47,0 MSEK) vilket motsvarar 96,5 % (97,3 %) av nettoomsättningen. 84,7 % (79,8 %) av de repetitiva intäkterna avsåg abonnemangsintäkter och 15,3 % (20,2 %) avsåg rörliga intäkter. 
EBITDA uppgick till -2,5 MSEK (- 8,6 MSEK) och resultatet före skatt var -12,9 MSEK (-19,0 MSEK).
EBITDA per aktie blev -0,18 SEK (-0,88 SEK) och nettoresultatet per aktie uppgick till -0,90 SEK (-1,93 SEK).

Investeringarna uppgick till 22,9 MSEK (19,4 MSEK), en ökning med 18,0 % och per periodens utgång uppgick likvida medel till 11,2 MSEK (14,7 MSEK).
 

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR är Litiums viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde. I avsnittet "kommentarer till den finansiella informationen" framgår hur ARR beräknas.

ARR uppgick per 2021-12-31 till 62,2 MSEK (51,3 MSEK per 2020-12-31) vilket motsvarar en tillväxt på 21,2 % (23,1 %). Ökningen av ARR jämfört med fjärde kvartalet 2021 drivs av tillströmningen av nya kunder vilka genererar nya abonnemangsintäkter samt ökande intäkter från befintliga kunder.

Litiums mål är att den organiska tillväxten för ARR ska ligga i intervallet 20 - 40 %, illustrationen nedan visar ARR för de senaste 13 kvartalen.

Annual Recurring Revenue - ARR (MSEK)

[image]

Viktiga händelser under perioden

Magnusson & Freij väljer Litium - Den 12 oktober meddelar Litium att Magnusson & Freij har valt Litium som plattform. Magnusson & Freij säljer förbrukningsmaterial till både privatpersoner och företag samt offentlig sektor. Nu gör man en satsning på att snabbt växa på nätet med hjälp av Litium.  
 

Litium ett strategiskt val för Brenderup - Brenderup, Sveriges största släpvagnstillverkare, väljer den digitala handelsplattformen Litium Commerce Cloud för att accelerera sin tillväxt. Detta meddelar Litium den 9 november. Företaget ingår i koncernen Brenderup Group med 22 000 produkter, åtta varumärken och försäljning på sju språk.
 
Jaktia väljer Litium för att accelerera sin tillväxt online - Den 10 december meddelar Litium att Jaktia valt Litium för att öka sin tillväxt och expandera online. Jaktia är Nordens största detaljhandelskedja inom jakt- och fiskeutrustning. För att göra det enklare för sina kunder att hitta nya produkter, nå en yngre målgrupp samt expandera till nya marknader så väljer de att accelerera verksamheten online med hjälp av Litium som teknologipartner.
 
Didriksons digitala affär slår rekord i julhandeln med Litium - Didriksons, det svenska jackvarumärket, har under de senaste 2 åren öppnat upp e-handel på 17 nya marknader med hjälp av Litiums e-handelsplattform. Under julhandeln 2021 tredubblades försäljningen online jämfört med föregående år.
 
Secondhand.se slår rekord i julhandeln med Litium - Den 21 december skriver Litium att Erikshjälpens digitala satsning secondhand.se har slagit nya rekord i julhandeln. Med en ökning på 60% jämfört med samma period förra året har möjligheten att handla cirkulärt ökat och är ett tecken på att fler vill handla och leva cirkulärt. 
 
Litiums vd Patrik Settlin har köpt 10000 aktier i bolaget - Litiums vd Patrik Settlin har den 21 december köpt 10 000 aktier i bolaget till ett värde av 163 500 kronor. Aktierna köptes till genomsnittskursen 16,35 kronor per aktie i den löpande handeln på Nasdaq Stockholm First North.

Viktiga händelser efter perioden

Litium ska få fler att köpa upplevelser online från Live it - Den 11 januari meddelar Litium att Live it väljer Litium Commerce Cloud. Live it är marknadsledande inom upplevelser. Med målsättningen att erbjuda kunderna en e-handel i toppklass föll valet på Litium.

VD har ordet

Under 2021 valde fler kunder än någonsin Litium som sin e-handelsplattform. Totalt under året välkomnade vi närmare ett fyrtiotal nya kunder och i det fjärde kvartalet Magnusson & Freij, Brenderup och Jaktia, för att nämna några. Ett fint kvitto på att kvaliteten och förmågorna i vår plattform verkligen uppskattas i målmarknaden. Med stolthet fortsätter vi att leverera flexibilitet, snabbhet och skalbarhet som superkrafter till våra kunder.

Stor efterfrågan på digitalt handlade varor i kombination med omfattande varuförsörjningsproblem medförde stora utmaningar i många branscher under kvartalet. Det gör det extra imponerande att många av våra kunder har kommunicerat om nya rekord under både Black Week och julhandeln. Vi tackar för förtroendet att få leverera tekniken, imponeras av ert affärssinne och gläds med era framgångar. 

Litiums ARR växte med starka 21,2 % upp till 62,2 MSEK (51,3 MSEK) i kvartalet, drivet av den fina utvecklingen på både nya och befintliga kunder. Bruttomarginalen landar på 71,6 % (72,8 %) och visar återigen på den höga lönsamhetspotentialen i underliggande affär.

Nettoomsättningen ökade till 16,8 MSEK (14,7 MSEK) samtidigt som kostnaderna minskade vilket summerade till ett positivt EBITDA på 1,7 MSEK (-1,6 MSEK) och vi gör därmed resultatmässigt vårt bästa kvartal någonsin. Det är även fjärde kvartalet i rad med förbättrat resultat, och med bibehållen tillväxttakt och hög bruttomarginal, så framträder affärsmodellens skalbarhet nu allt tydligare. 

Litium Commerce Cloud lanserades 30 september och har mottagits väldigt fint av marknaden. Under kvartalet släppte vi även ett flertal nya moduler som ytterligare stärker våra kunders säljförmågor och vårt best-of-breed värdeerbjudande. Armerade med en toppmodern plattform, och en ny affärsmodell som låter oss att växa i takt med våra kunders digitala affärer, har vi skapat ett urstarkt fundament att bygga vår fortsatta tillväxt på.

På kort sikt kan ARR-tillväxten pressas något av intäktsmixen då vi i nya affärsmodellen generellt debiterar mindre fasta kostnader i förskott och mer rörligt i efterskott, baserat på användning och genererad försäljning. Samtidigt har vi ny potential att långsiktigt öka tillväxten tack vare modellens struktur och plattformens ökade attraktionskraft. På medel- och lång sikt är vi övertygande om att vår uppgraderade affärsmodell ger ett väsentligt högre värde till både oss, partners och kunder.

Framåt ser vi fortsatt stark efterfrågan på våra lösningar drivet av det pågående skiftet från olika fysiska säljkanaler till mer skalbara affärsmodeller. Pandemin har gett en kraftigt accelererad digitalisering av handeln, men det är ändå bara början. Jag är övertygad om att våra beteendemönster är förändrade för gott. Förändringstrenden var stark redan innan och har nu ökat i styrka, främst i vertikaler där digitaliseringen av försäljningen inte är så långt kommen.

Med fin position på en växande marknad är incitamentet starkt att fortsätta investera i tillväxt för att maximera aktieägarvärdet över tid. Vi vinner regelbundet över globala spelare på vår hemmaplan, och stärkta av det ökar vi vår marknadsnärvaro i de nordiska länderna och undersöker terrängen för expansion bortom de gränserna. Vi har förmågor och verktyg på plats för att kunna skala upp Litium till en verklig värdemaskin på en större arena.  

Vi ser med stor tillförsikt fram emot 2022 och vår fortsatta tillväxtresa tillsammans med våra innovativa partners och framgångsrika kunder. Litium rising.

//Patrik
Om Litium:

Litium AB (publ) är en av Nordens ledande aktörer inom digital handel. Vi hjälper företag inom B2B och B2C att accelerera sin försäljning, snabbt skala upp sin verksamhet, nå nya marknader och samtidigt skapa marknadsledande kundupplevelser online. Vi gör det genom att erbjuda en skalbar och molnbaserad e-handelsplattform som är byggd för tillväxt. Våra kunder som Lindex, Tingstad och Jollyroom, omsätter över 10 miljarder kronor årligen online. Litium agerar tillsammans med sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.com eller+46 844 68 61 00. För mer information besök gärna litium.se (http://www.litium.se/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/