Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Kommuniké från extra bolagsstämma i Litium AB (publ)

15:52 / 13 October 2022 Litium Press release

Vid extra bolagsstämma i Litium AB (publ) den 13 oktober 2022 genom poströstning fattades bland annat följande beslut:

a) Extra bolagsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utökas med en ledamot och därmed bestå av sex ordinarie styrelseledamöter.

b) Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Håkan Nylander för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

c) Extra bolagsstämman beslutade att ett fast arvode till Håkan Nylander ska utgå med 200 000 kronor som ska reduceras proportionellt med hänsyn till att Håkan Nylander inte kommer att tjänstgöra under hela perioden mellan årsstämman den 5 maj 2022 och nästa årsstämma.

Protokoll­et från extra bolagsstämman kommer inom kort att finnas åtkomligt på www.litium.se/bolagstamma-litium.

Om Litium:

Litium AB (publ) är en av Nordens ledande aktörer inom digital handel. Vi hjälper företag inom B2B och B2C att accelerera sin försäljning, snabbt skala upp sin verksamhet, nå nya marknader och samtidigt skapa marknadsledande kundupplevelser online. Vi gör det genom att erbjuda en skalbar och molnbaserad e-handelsplattform som är byggd för tillväxt. Våra kunder som Lindex, Tingstad och Jollyroom, omsätter över 20 miljarder kronor årligen online. Litium agerar tillsammans med sitt partnernätverk på den globala marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.com eller+46 844 68 61 00. För mer information besök gärna litium.se (http://www.litium.se/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/