Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium Q2 rapport 2021: Intäkter +28% med förbättrad lönsamhet

08:02 / 26 August 2021 Litium Press release

Perioden 1 april - 30 juni 2021
 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2021-06-30 till 56,5 MSEK (46,5 MSEK per 2020-06-30) vilket motsvarar en tillväxt på 21,7 % (22,3 %).
 • Nettoomsättningen ökade med 27,7 % till 14,8 MSEK (11,6 MSEK) med en bruttomarginal på 70,0 % (74,0 %).
 • Repetitiva intäkter uppgick till 14,2 MSEK (11,2 MSEK) vilket motsvarar 95,9 % (96,5 %) av nettoomsättningen. 88,0 % (79,5 %) av nettoomsättningen avsåg abonnemangsintäkter och 12,0 % (20,5%) avsåg rörliga intäkter. 
 • EBITDA uppgick till -0,8 MSEK (-1,9 MSEK) och resultatet före skatt var -3,4 MSEK (-4,1 MSEK).
 • EBITDA per aktie blev -0,06 SEK (-0,16 SEK) och nettoresultatet per aktie uppgick till -0,24 SEK (- 0,36 SEK).
 • Investeringarna uppgick till 5,1 MSEK (4,8 MSEK), en ökning med 6,3 % och per periodens utgång uppgick likvida medel till 21,1 MSEK (26,3 MSEK).
Perioden 1 januari - 30 juni 2021
 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2021-06-30 till 56,5 MSEK (46,5 MSEK per 2020-06-30) vilket motsvarar en tillväxt på 21,7 % (22,3 %).
 • Nettoomsättningen ökade med 25,4% till 27,3 MSEK (21,7 MSEK) med en bruttomarginal på 68,3 % (73,0 %).
 • Repetitiva intäkter uppgick till 26,3 MSEK (21,1 MSEK) vilket motsvarar 96,5 % (97,2 %) av nettoomsättningen. 85,8 % (80,2 %) av nettoomsättningen avsåg abonnemangsintäkter och 14,2 % (19,8%) avsåg rörliga intäkter. 
 • EBITDA uppgick till -4,0 MSEK (-5,7 MSEK) och resultatet före skatt var -9,2 MSEK (-10,5 MSEK).
 • EBITDA per aktie blev -0,28 SEK (-0,44 SEK) och nettoresultatet per aktie uppgick till -0,64 SEK (- 0,80 SEK).
 • Investeringarna uppgick till 11,5 MSEK (9,4 MSEK), en ökning med 21,8 % och per periodens utgång uppgick likvida medel till 21,1 MSEK (26,3 MSEK).

 

 

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR är Litiums viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde. I avsnittet "kommentarer till den finansiella informationen" framgår hur ARR beräknas.

ARR uppgick per 2021-06-30 till 56,5 MSEK (46,5 MSEK per 2020-06-30) vilket motsvarar en tillväxt på 21,7 % (22,3 %). Ökningen av ARR jämfört med andra kvartalet 2020 drivs av tillströmningen av nya kunder vilka genererar nya abonnemangsintäkter samt ökande intäkter från befintliga kunder och våra teknologipartners.Litiums mål är att den organiska tillväxten för ARR ska ligga i intervallet 20 - 40 %, illustrationen nedan visar ARR för de senaste 12 kvartalen.

Annual Recurring Revenue - ARR (MSEK)

[image]

Viktiga händelser under perioden

- Litium släpper ny studie: 65% av skandinaviska B2B-företag möjliggör försäljning i digitala kanaler

Den 18 maj släppte Litium sin femte rapport om digital B2B-handel - Scandinavian B2B Commerce 2021.

- Litiums vd Patrik Settlin har köpt 10 000 aktier i bolaget

Den 27 maj köpte Patrik Settlin 10 000 aktier i bolaget till ett värde av 186 900 kronor. Aktierna köptes till genomsnittskursen 18,69 kronor per aktie i den löpande handeln på Nasdaq Stockholm First North.

- Litium lanserar ERP-connector till Microsoft Dynamics 365

Den 16 juni meddelar Litium att man tagit fram en färdig integration mellan sin e-handelsplattform och Microsofts affärssystem Dynamics 365. Connectorn är skräddarsydd för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C.

- Bevent Rasch väljer Litium för en optimal kundupplevelse

Den 24 juni meddelar Litium att Bevent Rasch, branschledande inom ventilationsprodukter, väljer Litium för att digitalisera kundresan och ta fram en kundportal som ska tillgodose kundens behov men även vara ett starkt säljverktyg för den egna organisationen.

VD har ordet

Årets andra kvartal kännetecknades av god efterfrågan och hög aktivitet bland både nya och befintliga kunder. Litiums e-handelsplattform som ger snabbhet, flexibilitet och säljdrivande förmågor till våra kunder står sig stark på marknaden. Vår tillväxt i ARR uppvisar fin stabilitet och ökade med 21,7 % (22,3) till 56,5 MSEK. Omställningstakten till digital handel är fortsatt hög, även efter de initiala pandemieffekterna, och drivs i grunden av den pågående transformationen från olika fysiska säljkanaler till mer skalbara affärsmodeller.

Potentialen och skalbarheten i vår egen affär framträdde med tydlighet i kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 28 % och uppgick till 14,8 MSEK (11,6) samtidigt som kostnaderna endast ökade 14% vilket ledde till ett förbättrat rörelseresultat på -0,8 MSEK (-1,9). Även bruttomarginalen förbättrades från första kvartalets 66 % och landade in på gångbara 70 % (74). Vägen mot lönsamhet är utstakad och med vår fina position på en stark underliggande marknad finns ett starkt incitament att fortsätta investera i tillväxt för att över tid maximera aktieägarvärdet.

Noterbart är att fördelningen mellan fasta och rörliga intäkter har ändrats relativt mycket i kvartalet. Abonnemangsintäkterna ökade kraftigt med närmare 40 % medan de rörliga minskade både i absoluta och relativa tal. Detta beror dels på ändring i användningsmix och nivåer från ekosystemspartners. Dels att många av våra kunder klivit upp på större paketeringar under senaste året vilket gjort att mängden förbrukning över paketens gränsvärden minskat, vilket skiftar våra avtalsintäkter från rörliga till fasta. Kundvärde och affärsvärde går hand i hand och vi sätter alltid våra kunder i första rummet. Uppsidan för Litium är ökad stabilitet i förväntade intäkter och samtidigt bygger det potential att öka andelen rörligt i ett längre perspektiv.

Litiums kunder krossar rekord och flyttar gränser varje dag. Denna gång applåderar vi lite extra för Pernilla Nyrensten och teamet på RevolutionRace som i kvartalet gjorde en imponerande börsintroduktion på First North, och följde upp den med att nyligen rapportera mer än dubblad omsättning och tredubblat resultat det senaste året. Glädje och inspiration för oss alla.

I samarbete med våra framstående partners har vi även haft glädjen att välkomna närmare ett tjugotal nya kunder till Litium under första halvåret. Kunder som, i likhet med de som redan valt Litium, har extremt höga krav på att leverera kundupplevelser i världsklass och kunna skala upp sin digitala affär utan hinder. Oavsett om vi pratar B2C, D2C eller B2B - Norden, Europa eller världen. Paketerad flexibilitet i kombination med våra lösningspartners spetskompetens inom digital handel står högt i kurs.

Nu ser vi med stor tillförsikt fram emot årets andra halvlek där vi kommer att lansera Litium 8 med alla dess värdeskapande lösningar och funktioner. Vi kommer även uppdatera paketeringar och fylla på värdeerbjudandet med ännu mer kundvärde. Det blir en kul höst, stay tuned.

// Patrik

Hela kvartalsrapporten finns att ladda ned som pdf på https://www.litium.se/investor-relations under Finansiella rapporter. Idag klockan 11:00 presenterar Litium Q2 rapporten för 2021. Presentationen kommer att hållas av vd Patrik Settlin.  Webbsändningen kan följas direkt här (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDc3NGRjZTItYzcyNi00NWUwLTk4ZGItZTdlZDA3MDYxZjkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c857c3d-9064-4d91-8a98-cf68467d26d7%22%2c%22Oid%22%3a%226e0ffbb3-cd66-4603-90f3-65faf0877560%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a).

Kvartalsrapport Q3 2021 publiceras den 28 oktober 2021.

Om Litium

Litium AB (publ) tillhandahåller en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper medelstora och stora företag inom både B2B och B2C att accelerera sin försäljning. Lindex, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 10 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.comeller +46 844 68 61 00. För mer information om Litium besök www.litium.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/