Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium: Inbjudan till digital presentation av kvartalsrapport för Q2 2021 den 26 augusti kl. 11.00

08:00 / 24 August 2021 Litium Press release

Litium avser publicera kvartalsrapporten Q2 för 2021, den 26 augusti kl. 8:00. Samma dag kl 11:00 hålls en webbsändning för investerare, media och analytiker där resultatet för Q2 kommer att presenteras.

Presentatör är Litiums vd Patrik Settlin. Du kan följa presentationen direkt via webbsändning. Webbsändningen kommer du till direkt genom att klicka här (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDc3NGRjZTItYzcyNi00NWUwLTk4ZGItZTdlZDA3MDYxZjkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c857c3d-9064-4d91-8a98-cf68467d26d7%22%2c%22Oid%22%3a%226e0ffbb3-cd66-4603-90f3-65faf0877560%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a).

Presentationen hålls på svenska och frågor kan ställas under presentationen. Det kommer att vara möjligt att ta del av sändningen samt det presenterade materialet i efterhand på www.litium.se/investor-relations. För deltagande i webbsändningen behövs ingen föranmälan men se till att logga in i god tid.
Välkommen att medverka!

Läs mer här om webbsändningen här: https://content.litium.com/sv/litium-q2-rapport-2021

Om Litium

Litium AB (publ) tillhandahåller en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper medelstora och stora företag inom både B2B och B2C att accelerera sin försäljning. Lindex, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 10 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.comeller +46 844 68 61 00. För mer information om Litium besök www.litium.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/