Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium: Inbjudan till presentation av Bokslutskommuniké 2020 den 18 februari kl. 11.00

08:49 / 12 February 2021 Litium Press release

Litium avser publicera bokslutskommunikén för 2020 den 18 februari kl. 8:00. En webbsändning för investerare, media och analytiker hålls samma dag kl. 11:00.

Rapporten presenteras av vd Patrik Settlin och kan följas direkt via webbsändning. Du kommer till webbsändningen direkt genom att klicka här. (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODRmOGNhN2UtNjA0NC00ZWVjLWJhZDktMWU0YjlkNzMxOWRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c857c3d-9064-4d91-8a98-cf68467d26d7%22%2c%22Oid%22%3a%226e0ffbb3-cd66-4603-90f3-65faf0877560%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d)

Presentationen hålls på svenska och frågor kan ställas under presentationen. Det kommer att vara möjligt att ta del av sändningen samt det presenterade materialet i efterhand på www.litium.se/investor-relations. För deltagande i webbsändningen behövs ingen föranmälan men se till att logga in i god tid.
Välkommen att medverka!

Läs mer: https://content.litium.com/sv-se/litium-bokslutskommunike-2020

Om Litium AB

Litium AB (publ) är en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 10 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.com eller+46 844 68 61 00. För mer information besök gärna www.litium.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/