Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium AB (publ) - Bokslutskommuniké 2020. Mot 2021 med en tillväxt över 23%

08:04 / 18 February 2021 Litium Press release

Perioden 1 oktober - 31 december 2020
 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2020-12-31 till 51,3 MSEK (41,7 MSEK per 2019-12-31) vilket motsvarar en tillväxt på 23,1 % (30,2 %).

 • Nettoomsättningen ökade med 20,7 % till 14,7 MSEK (12,2 MSEK) med en bruttomarginal på 72,8 % (80,9 %).

 • Repetitiva intäkter uppgick till 14,2 MSEK (11,6 MSEK) vilket motsvarar 96,6 % (95,4 %) av nettoomsättningen. 82,7 % (82,0 %) av de repetitiva intäkterna avsåg abonnemangsintäkter och 17,3 % (18,0 %) avsåg rörliga intäkter.  

 • EBITDA uppgick till -1,6 MSEK (-0,7 MSEK) och resultatet före skatt var -4,3 MSEK (-2,6 MSEK).

 • EBITDA per aktie blev -0,12 SEK (-0,07 SEK) och nettoresultatet per aktie uppgick till -0,38 SEK (- 0,26 SEK).

 • Investeringarna uppgick till 5,2 MSEK (3,5 MSEK), en ökning med 46,3 % och per periodens utgång uppgick likvida medel till 14.7 MSEK (1,2 MSEK).

Perioden 1 januari - 31 december 2020
 • Nettoomsättningen ökade med 18,0 % till 48,3 MSEK (40,9 MSEK) med en bruttomarginal på 72,3 % (74,5 %).

 • EBITDA uppgick till -8,6 MSEK (-9,0 MSEK) och resultatet före skatt var -18,4 MSEK (-16,6 MSEK).

 • EBITDA per aktie blev -0,87 SEK (-0,91 SEK) och nettoresultatet per aktie uppgick till -1,93 SEK (-1,68 SEK).

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR är Litiums viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde. I avsnittet "kommentarer till den finansiella informationen" framgår hur ARR beräknas.

ARR uppgick per 2020-12-31 till 51,3 MSEK (41,7 MSEK per 2019-12-31) vilket motsvarar en tillväxt på 23,1 % (30,2 %). Litiums mål är att den organiska tillväxten för ARR ska ligga i intervallet 20 - 40 %, illustrationen nedan visar ARR för de senaste 13 kvartalen.

Ökningen av ARR jämfört med fjärde kvartalet 2019 drivs av tillströmningen av nya kunder vilka genererar nya abonnemangsintäkter samt ökande intäkter från befintliga kunder och våra teknologipartners.

Annual Recurring Revenue - ARR (MSEK)

[ARR Q4 2020]

Viktiga händelser under perioden
 • Litium ansöker om att byta handelsplats. Litium ansöker den 28 oktober om godkännande för upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktier handlades tidigare på Spotlight Stock Market. Styrelsen bedömer att ett byte av handelsplats kommer att öka marknadens kännedom om bolaget, underlätta för internationella investerare att bli aktieägare samt ha en positiv inverkan på Litiums relationer med samarbetspartners och potentiella kunder.
 • BE Group väljer Litium. Litium meddelade den 2 november att BE Group, ett ledande handels- och serviceföretag inom stålindustrin, väljer Litiums plattform.
 • Handeln av Litiums aktie inleds på Nasdaq First North Growth Market. Den 16 december meddelar Litium AB att handeln av Bolagets aktie inleds på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn "LITI" med ISIN: SE0007387246.
Viktiga händelser efter periodens slut

Litium gör strategiskt programvaruförvärv. I januari förvärvar Litium rättigheterna till en programvara för dropshipping genom bolaget Droshi AB. Programvaran avses att integreras som en del i Litiums produkterbjudande för avancerad digital handel.

VD har ordet

Även fjärde kvartalet präglades av pandemins effekter när den andra vågen rullande in över världen. Renodlade e-handlare skördade stora framgångar och även retailers som kommit tillräckligt långt i sin omställning presterade på hög nivå. Affärsmässigt var det en fröjd att följa Litiums kunders framfart och hur vår plattform med lätthet hanterade de enorma mängderna trafik och order som strömmade igenom under högsäsongen. Vårt fokus på snabbhet, flexibilitet och säljdrivande förmågor är bevisligen en vinnande mix som ger våra kunder de digitala verktyg de behöver för att växa i raketfart.

För egen del avslutade vi året med ytterligare ett bra kvartal där ARR passerade 50 MSEK med god marginal. Vi fortsätter hålla en fin tillväxttakt med dryga 23 % (31 %) vilket återigen levererar mot vårt mål 20 - 40 % organisk tillväxt. Vi upplever ett starkt momentum i det för oss så viktiga partnerledet. Flera nya partners har anslutit under kvartalet och Litium har nu över 40 affärs- och implementationspartners. Vår bedömning är att vår tillväxt och utveckling placerar oss i toppskiktet inom digital commerce software och att vi fortsätter ta andelar i målmarknaden.

Vi har fortsatt attrahera nya kunder inom både B2B och B2C under fjärde kvartalet. En personlig favorit bland nya kunder är supercoola outdoormärket Huski Wear, vars imponerade grundarteam tidigare varit centrala i bland annat Peak Performance framgångar och siktar minst lika högt nu. Vi ser fram emot att vara en del av deras resa framåt, och detsamma gäller hundratals andra framåtlutade Litiumkunder. Er framgång är det viktigaste för oss.

Med intäkter på 14,7 MSEK (12,2) når vi den högsta nettoomsättningen för ett enskilt kvartal i Litiums historia och ökningen översätter till en tillväxt på 21 %. Våra rörliga intäkter ökar med 17 % till 2,7 MSEK (2,3 MSEK). Det är första gången vi särredovisar denna intäktsström vilket vi hoppas ytterligare ska tydliggöra hur vår intäktsmodell fungerar. Bruttomarginalen landar på starka 73 % (81 %) och vi ser ingen trend i lägre bruttomarginal däremot fluktuationer mellan perioder.

Kostnadsutvecklingen är enligt plan och ökningen jämfört med motsvarande kvartal föregående år drivs av de nyanställningar som gjorts under 2020, högre investering i produktutveckling samt kostnader av engångskaraktär kopplade till listningen på Nasdaq First North.
Efter kvartalet förvärvade vi en programvara för dropshipping vilket vi bedömer vara en utbredd och attraktiv affärsmodell för många av Litiums existerande och presumtiva kunder. Vi ser detta som en kraftfull förstärkning av vårt erbjudande vilket över tid ska ge positiv effekt på både intäkter och lönsamhet.

Vi lämnar nu 2020 bakom oss och rullar med hög fart vidare in i 2021 som, tack och lov, ser ut att bli ljusare än sin föregångare. Under 2020 har vi sett en kraftigt accelererad digitalisering av handeln men det är ändå bara början. Det mesta är ännu ogjort, underbara framtid! - som en känd svensk möbelhandlare uttryckte det. Vi på Litium ser med stor tillförsikt fram emot 2021 och vår fortsatta tillväxtresa tillsammans med excellenta partners och innovativa kunder.

Litium rising // Patrik
 

 

Om Litium AB

Litium AB (publ) är en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 10 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.com eller+46 844 68 61 00. För mer information besök gärna www.litium.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/