Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium: Inbjudan till digital presentation av kvartalsrapport för Q3 2021 den 28 oktober kl. 11.00

15:26 / 25 October 2021 Litium Press release

Litium publicerar kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2021 den 28 oktober kl. 8:00. Samma dag kl 11:00 hålls en webbsändning för investerare, media och analytiker där kvartalets resultat och händelser kommer att presenteras.

Presentatör är Litiums vd Patrik Settlin. Du kan följa presentationen direkt via webbsändning. Webbsändningen kommer du till direkt genom att klicka här (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDY3YjE4ZjUtZTU1MC00YTE5LWJhZjYtZTk2YmY0ZTlmM2Fl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c857c3d-9064-4d91-8a98-cf68467d26d7%22%2c%22Oid%22%3a%226e0ffbb3-cd66-4603-90f3-65faf0877560%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a).

Presentationen hålls på svenska och frågor kan ställas under presentationen. Det kommer att vara möjligt att ta del av sändningen samt det presenterade materialet i efterhand på www.litium.se/investor-relations. För deltagande i webbsändningen behövs ingen föranmälan men se till att logga in i god tid.
Välkommen att medverka!

Läs mer här om webbsändningen här: https://content.litium.com/sv/litium-q3-rapport-2021

Om Litium:

Litium AB (publ) är en av Nordens ledande aktörer inom digital handel. Vi hjälper företag inom B2B och B2C att accelerera sin försäljning, snabbt skala upp sin verksamhet, nå nya marknader och samtidigt skapa marknadsledande kundupplevelser online. Vi gör det genom att erbjuda en skalbar och molnbaserad e-handelsplattform som är byggd för tillväxt. Våra kunder som Lindex, Tingstad och Jollyroom, omsätter över 10 miljarder kronor årligen online. Litium agerar tillsammans med sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Arctic Securities är bolagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@arctic.com eller+46 844 68 61 00. För mer information besök gärna litium.se (http://www.litium.se/)

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/