Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium sätter tillväxtmål till 20-40%

21:15 / 8 June 2020 Litium Press release

Litium står fast vid sitt mål att bli ledande i Norden för digitala handelsplattformar. Bolaget kommer därför fortsätta att fokusera på tillväxt och sätter som mål att ARR (Annual Recurring Revenue) organiskt ska öka med 20-40 procent.

ARR visar värdet av avtalade fasta och rörliga kundintäkter under kommande 12 månader, och utgör för närvarande ca 95 procent av Litiums totala intäkter.

År 2018 satte bolaget som mål att ARR skulle öka med i genomsnitt 30 procent samt att bolaget skulle nå lönsamhet år 2021.

"Mot bakgrund av mycket goda utsikter för marknaden, Litiums starka position i Sverige samt vår ambition att växa i Norden har vi beslutat att fortsätta prioritera tillväxt framför lönsamhet. Litiums erbjudande är synnerligen konkurrenskraftigt och passar såväl B2B- som B2C-kunder varför vi investerar för att även fortsätta växa snabbare än marknaden, säger vd Patrik Settlin. 

Litium har en relativt hög bruttomarginal som under 2019 uppgick till 74,5 procent. För att upprätthålla en kontinuerligt hög tillväxttakt avser Litium fortsätta att investera i marknadsföring och försäljning, vilket kostnadsförs direkt och därmed på kort sikt sänker resultatet.

"Vi kommer noggrant följa både bruttomarginal och EBITDA för att säkerställa att de investeringar vi gör i marknadsposition ger maximal avkastning över tid", säger Patrik Settlin.

För mer information kontakta:

Patrik Settlin, vd Litium AB
Mobil: +46 707 32 12 22
E-post: patrik.settlin@litium.com

Denna information är sådan som Litium AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2020 kl.21:15 CET.

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 7 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm. www.litium.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/