Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Presentation av styrelsekandidater till Litiums styrelse

16:51 / 24 April 2020 Litium Press release

I kallelsen till Litiums årsstämma den 27 april föreslogs två ledamöter till nyval. Nedan följer en presentation av dessa båda kandidater. 

Christopher Johansson

Christopher Johansson arbetar som vVD på fastighetsbolaget Fastpartner AB sedan 2012, och innan dess 8 år inom bank och finans. Christopher är 42 år och utbildad Teknologi Doktor i Datalogi med inriktning mot artificiell intelligens. 

"Litium har gjort en fantastisk resa och som huvudägare vill vi säkerställa att Litium har det stöd som man behöver från oss på FastPartner. Genom att ta en aktiv roll i styrelsen kommer jag att se till att vi tillsammans uppnår detta. Jag tar även med mig erfarenheter från både FastPartner och den finansiella sektorn vilka jag hoppas och tror kommer att kunna bidra till Litiums fortsatta tillväxtresa" 

Övriga uppdrag:
VD och Styrelseledamot i Compactor Fastigheter AB

Catrin Wirfalk

Catrin Wirfalk har stor erfarenhet och förståelse för tillväxtföretags utmaningar och möjligheter. Hon har som CEO och Koncernchef på Speed Group starkt bidragit till bolagets utveckling både gällande tillväxt och resultat. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med styrelseuppdrag inom olika branscher. Idag driver Catrin eget företag som styrelseproffs, rådgivare och mentor.

"Jag är mycket imponerad av passionen, drivet och kraften som Litium har för att hjälpa sina kunder nå nya höjder med digital försäljning. Jag ser fram emot att, tillsammans med övriga styrelsen och ledning, kunna bidra till Litiums kommande framgångar och tillväxt." säger Catrin.

Litium AB (publ) är en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/