Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium: Ny studie: 80 % av skandinaviska B2B-företag spår ökad tillväxt i digitala kanaler

09:15 / 21 April 2020 Litium Press release

Litiums fjärde rapport om digital B2B-handel är här - Scandinavian B2B Commerce 2020. Den baseras på svar från närmare 1,000 respondenter och sträcker sig denna gång utanför Sverige och omfattar nu även Skandinavien. Det gör den till Nordens största undersökning om hur företag gör affärer med hjälp av digitala kanaler. 

Även om det råder mindre skillnader mellan länderna är mönstret tydligt: Skandinaviska B2B-företag är medvetna om att digitalisering är ett måste för affärsutveckling och tillväxt. År 2020 är frågan inte längre om digital handel är ett vinnande alternativ, utan hur man tar det till nästa nivå. 80% av företagen i undersökningen räknar med deras digitala försäljning kommer att fortsätta öka under de kommande tre åren. 

Endast knappt hälften (42 %) av de undersökta B2B-företagen erbjuder idag digital handel och studien avslöjar tydliga skillnader i digital mognad baserat både på industri och företagets storlek. Trots att så mycket som 75 % av tillfrågade grossister och 59% av distributörer/återförsäljare säljer digitalt, är det bara 29 % av konsult- och tjänsteföretag som gör det. 46 % av de tillverkande företagen har idag en lösning för digital handel. 

Resultaten av undersökningen visar att vissa utmaningar kvarstår. Inarbetade rutiner och arbetssätt drar ner på takten på digitala omställningar. För att ta täten i konkurrensen på marknaden är det nu viktigare än någonsin att utmana status quo. För att dra nytta av digitaliseringens möjligheter är det avgörande att sätta kunden och den sömlösa kundresan först och utveckla processer, organisationer och system för ändamålet.

Patrik Settlin, vd på Litium: konstaterar att världen på ett oväntat sätt förändrats sedan studien genomfördes, men vill samtidigt understryka att digitaliseringen, kanske just därför, har blivit än viktigare:

- Sedan studien genomfördes har coronapandemin drabbat världen och många företag kämpar för sin existens. Det vi kan se är att de företag som i högre grad digitaliserat sin affär, klarar sig bättre igenom krisen. Digitaliseringen har fått ökad kraft och betydelse, både i nuläget och när vi går framåt. I undersökningen angav 59% av de som inte har digital handel idag, att de inte har några planer framåt för digital försäljning. Hur hade den siffran sett ut om de fått samma fråga idag?

Scandinavian B2B Commerce 2020 har tagits fram i samarbete med B2B-byrån Crescando. Rapporten släpps den 21 april och finns att ladda ner på: https://content.litium.com/sv/b2b-rapport-2020

En sammanfattning av rapporten hittar du här. https://www.litium.se/blogg

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm. www.litium.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/