Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Överlåtelse av teckningsoptioner till VD i Litium inom ramen för incitamentsprogram riktat till VD

22:57 / 25 March 2020 Litium Press release

Styrelsen i Litium AB ("Litium" eller "Bolaget") har beslutat om och genomfört överlåtelse av 150 000 teckningsoptioner inom ramen för det incitamenprogram som extra bolagsstämma beslutade att införa den 22 januari 2020 till Bolagets verkställande direktör Patrik Settlin. Överlåtelsen genomfördes med stöd av bolagsstämmans godkännande om överlåtelse vilket gavs på den extra bolagsstämma som hölls 22 januari 2020. Överlåtelsen av teckningsoptionerna har skett till marknadspris beräknat enligt Black & Scholes-formeln, enligt vilken varje teckningsoption har värderats till 0,371 SEK och samtliga 150 000 teckningsoptioner har därmed värderats till totalt 55 650 SEK. Värderingen av teckningsoptionerna har skett av en oberoende värderingsman anlitad av Bolaget. Dagen för överlåtelsen tillika värderingen är dagens datum, det vill säga den 25 mars 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, styrelseordförande Litium AB
Mobil: +46 708 157 200
E-post: johan@dewell.se

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

Denna information är sådan som Litium AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2020 kl 22:50.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/