Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Kommuniké från extra bolagsstämma i Litium AB (publ)

12:05 / 30 March 2020 Litium Press release

Vid extra bolagsstämma i Litium AB (publ) den 30 mars 2020 kl.11.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm beslutades om att godkänna den av styrelsen beslutade emissionen av högst 3 333 333 aktier med en teckningskurs för aktierna om 1 krona per aktie (vilket motsvarar aktiernas kvotvärde). ABG Sundal Collier AB har redan sedan tidigare tecknat aktierna för vidareöverlåtelse till de investerare som anmält intresse i den accelererade book building-processen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, styrelseordförande Litium AB (publ) 
Tel: +46 708 15 72 00
E-post: johan@dewell.se

Litium AB (publ) är en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/