Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium Q3 rapport 2020: Ökad tillväxttakt och förbättrad lönsamhet

08:06 / 5 November 2020 Litium Press release

Perioden 1 juli - 30 september 2020

Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2020-09-30 till 48,7 MSEK (38,0 MSEK per 2019-09-30) vilket motsvarar en tillväxt på 27,9 %.

De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 11,6 MSEK (8,8 MSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 98,4 % (98,4 %).

Nettoomsättningen ökade med 30,4 % till 11,8 MSEK (9,0 MSEK) med en bruttomarginal på 70,5 % (72,2 %). EBITDA uppgick till -1,3 MSEK (-4,4 MSEK) och resultatet före skatt var -3,5 MSEK (-6,3 MSEK).

EBITDA per aktie blev -0,10 SEK (-0,45 SEK) och resultatet per aktie uppgick till -0,26 SEK (-0,64 SEK).

Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 59,1 MSEK (35,9 MSEK) och till 4,49 SEK/aktie (3,65 SEK/aktie).

Investeringarna uppgick till 4,8 MSEK (3,0 MSEK), en ökning med 56,1 % och per periodens utgång uppgick likvida medel till 21,4 MSEK (7,6 MSEK).
 

Perioden 1 januari - 30 september 2020

Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2020-09-30 till 48,7 MSEK (38,0 MSEK per 2019-09-30) vilket motsvarar en tillväxt på 27,9 %.

De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 32,7 MSEK (27,7 MSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 97,4 % (95,5 %).

Nettoomsättningen ökade med 16,8 % till 33,5 MSEK (28,7 MSEK) med en bruttomarginal på 72,1 % (71,8 %). EBITDA uppgick till -7,0 MSEK (-8,3 MSEK) och resultatet före skatt var -14,0 MSEK (-14,0 MSEK).

EBITDA per aktie blev -0,71 SEK (-0,84 SEK) och resultatet per aktie uppgick till -1,42 SEK (-1,42 SEK).

Investeringarna uppgick till 14,2 MSEK (10,0 MSEK), en ökning med 42,6 % och per periodens utgång uppgick likvida medel till 21,4 MSEK (7,6 MSEK).
 

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR är Litiums viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde. I avsnittet "kommentarer till den finansiella informationen" framgår hur ARR beräknas.

ARR uppgick per 2020-09-30 till 48,7 MSEK (38,0 MSEK per 2019-09-30) vilket motsvarar en tillväxt på 27,9 %. Litiums mål är att den organiska tillväxten för ARR ska ligga i intervallet 20-40 %. Illustrationen nedan visar ARR för de senaste 12 kvartalen.

Ökningen av ARR jämfört med tredje kvartalet 2019 drivs främst av tillströmningen av nya kunder vilka genererar nya licensintäkter samt även ökande intäkter från våra teknologipartners.

Annual Recurring Revenue (ARR) (MSEK)

[image]
 

Viktiga händelser under perioden

Litium vinner sin första kund i Danmark - Den 1 juli meddelade Litium att den danska distributören för trädgårdspooler och tillbehör i Norden, Swim & Fun, har valt Litiums plattform. Litium har därmed vunnit sin första kund i Danmark.

Litium utser ny CFO - Den 21 september meddelade Litium att Semhar Adi Ghebre utsetts till ny CFO. Semhar har en bakgrund från ledande befattningar från Nordic Leisure Travel Group (f.d. Thomas Cook), Axstores, Åhléns och Designtorget. Tillträde sker under december månad.

 

Viktiga händelser efter periodens slut

Litium ansöker om att byta handelsplats - Litium ansöker den 28 oktober om godkännande för upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktier handlas idag på Spotlight Stock Market. Styrelsen bedömer att ett byte av handelsplats kommer att öka marknadens kännedom om bolaget, underlätta för internationella investerare att bli aktieägare samt ha en positiv inverkan på Litiums relationer med samarbetspartners och potentiella kunder.

BE Group väljer Litium i satsningen på digitala affärer - Litium meddelade den 2 november att BE Group, ett ledande handels- och serviceföretag inom stålindustrin, väljer Litiums plattform för att ta en tydlig position inom digital handel i sin bransch.

 

VD har ordet

Den accelererade transformationen till digital handel som en följdeffekt av COVID-19 håller i sig även i det tredje kvartalet. Kraften i omställningen var stark redan innan, men förstärks av att pandemin fortsätter att hålla världen i ett fast grepp. Även om en viss återgång skett till fysiska handelsmönster i detaljhandeln så är läget fortsatt exceptionellt. I den positiva vågskålen för Litium ligger en stark och generellt ökande efterfrågan på vår produkt, på den andra sidan har vi fortsatt krisläge i drabbade vertikaler och en ökad risk för ringar på vattnet till andra branscher ju längre situationen håller i sig. Detta manar oss och många i vår målmarknad till en balanserad försiktighet, och vi ser även i tredje kvartalet en stor variation mellan olika aktörers investeringsvilja som en följd av läget.

Med detta som utgångsläge känns det bra att kunna presentera ett starkt resultat med en ökande tillväxttakt för ARR på 27,9 % (36,9 %) jämfört med de 22,4 % vi nådde i Q2. Nettoomsättningen ökar ännu snabbare och med en ökning på 30,4 % (20,8 %) uppgår den till 11.8 MSEK (9,0 MSEK). Vi når detta med en kraftigt förbättrad lönsamhet drivet av den fina tillväxten i kombination med att rörelsekostnaderna endast ökar marginellt med 3,2 %. Ett finansiellt starkt kvartal som visar riktningen för hur vi vill driva lönsam tillväxt på lång sikt, även om vi på kort- och medellång sikt kommer att se varians beroende på skiftande marknadsförhållanden och utfallet på de investeringar vi gör i olika tillväxtmöjligheter.

Under kvartalet har vi även arbetat fokuserat med en ansökan till Nasdaq om att få notera Litiums aktier för handel på Nasdaq First North Growth Market. Detta linjerar väl med andra aktiviteter vi arbetar med just nu och jag är övertygad om att projektet kommer att bidra positivt till Litiums utveckling och skapa än mer handlingsutrymme för bolaget på lång sikt.

I övrigt har Amazons intåg på den svenska marknaden varit ett framträdande ämne i kvartalet. Detta har så- klart över tid stor påverkan på hela detaljhandelns utveckling och dess aktörer, både för konkurrensintensiteten och som möjlig säljkanal. Litiums plattform möjliggör skräddarsydda kopplingar till alla världens marknadsplatser, Amazon är en av dessa om man önskar pröva kraften i säljkanalen. Olika strategiska överväganden kopplat till det kan ni läsa mer om i våra kommunikationskanaler.

Vårt team här på Litium blir bara starkare och bättre för var dag som går. Under kvartalet har vi fram- gångsrikt stöttat våra kunder i att hantera branta till- växtkurvor och välkomnat nya framstående kunder som vill växa sina digitala affärer med vår plattform som motor, bland flera andra t ex industribolaget BE Group med omsättning i mångmiljardklassen. Vi har under kvartalet utökat teamet med flera skarpa kollegor och vi har investerat i verktyg för att ytterligare skala upp vår prestationsförmåga. Med detta är vi nu väl rustade inför den uppskalningsfas vi har framför oss.

Till sist kan jag konstatera att försäljningen via vår plattform nu susat förbi 10 miljardersstrecket. Ett fint kvitto på att våra kunder är framgångsrika. Vi gläds med dem och tillsammans med våra ledande lösningspartners jobbar vi oförtrutet vidare med innovativa grepp för att lyfta våra gemensamma kunder till ännu större framgångar. Litium rising.

//Patrik Settlin, vd Litium

Idag klockan 10:00 presenterar vd Patrik Settlin rapporten för tredje kvartalet. Presentationen kommer att hållas på svenska och kan följas direkt via webbsändning på; www.gotomeet.me/Litium/q3

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 10 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm. www.litium.se

Denna information är insiderinformation som Litium AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020, kl 8:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/