Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium: Flaggningsmeddelande

09:07 / 20 November 2020 Litium Press release

Litium informerar om att styrelseledamoten Mikael Lindblom har ökat sitt aktieinnehav till över 5%.  

Mikael Lindblom har ökat sitt aktieinnehav i Litium till över 5% av såväl kapitalet som rösterna från tidigare 4,62%. 

Litiums aktie (LITI) är listad för handel på Spotlight Stock Market.  

Litium AB (publ) är en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 10 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm. www.litium.se

Denna information är insiderinformation som Litium AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2020, kl 9:00.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/