Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Kommuniké från årsstämma i Litium AB (publ)

Vid årsstämma i Litium AB (publ) den 15 maj 2024 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm fattades bland annat fö...

13:24 / 15 May Litium Press release

Kallelse till årsstämma i Litium AB (Publ)

Aktieägarna i Litium AB (publ), org.nr 556562-1835, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, onsdage...

17:50 / 11 Apr Litium Press release

Litium publicerar årsredovisning för 2023

Litium AB (publ) meddelar härmed att årsredovisningen för 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.litium.se.
Årsredovisningen finns...

07:53 / 27 Mar Litium Press release

AI-lösning först ut på Litiums nya App Cloud

Litium har lanserat Litium App Cloud, ett nytt smidigare sätt att addera tilläggstjänster till e-handelsplattformen. Den nya molntjänsten ger ökad...

08:42 / 13 Mar Litium Press release