Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium AB (publ) har ansökt om att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market

08:05 / 28 October 2020 Litium Press release

Litium AB (publ) ("Litium" eller "Bolaget") har idag ansökt om godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktier handlas idag på Spotlight Stock Market.

Styrelsen bedömer att ett byte av handelsplats för Bolagets aktier till Nasdaq First North Growth Market kommer att öka marknadens kännedom om Bolaget, underlätta för internationella investerare att bli aktieägare samt ha en positiv inverkan på Bolagets relationer med samarbetspartners och potentiella kunder. Sammantaget bedömer Litium att upptagandet kommer vara positiv för Bolagets framtida utveckling och expansion.  

Nasdaq First North Growth Market är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, med samma legala status som Spotlight Stock Market, en multilateral handelsplats (s.k. MTF). Aktieägare i Litium kommer inte behöva vidta några åtgärder vid ett byte av handelsplats från Spotlight Stock Market.

Rådgivare
Arctic Securities är rådgivare avseende planerat listbyte och Certified Adviser. Setterwalls Advokatbyrå är Bolagets legala rådgivare.

Om Litium

Litium AB (publ) är en molnbaserad plattform för digital handel som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Tingstad och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 7 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm. www.litium.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/