Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium lanserar produktnyheter för ökad flexibilitet och snabbhet

14:00 / 29 January 2020 Litium Press release

I samband med 2020 års upplaga av kund- och partnereventet Litium Accelerate lanserar Litium ett antal produktnyheter. Fokus ligger i hög grad på att ytterligare möta ökande kundförväntningar och adderad spetsfunktionalitet mot relaterade produkter och tjänster. Nu blir Litiums paketerade erbjudande både snabbare och mer anpassningsbart med en helt ny API-strategi som möjliggör best-of-breed.

Vikten av att vara snabb, omställningsbar och flexibel som e-handlare är nyckelområden för att lyckas i det nya digitala landskapet. Hastigheten ökar ständigt och den som hittar nya sätt att dra nytta av utvecklingstakten för att göra affärer står ofta som vinnare. Under det senaste året har Litium därför lagt stort fokus på området konnektivitet. Något som i praktiken innebär bra och moderna API:er.

- Syftet med vår nya API-strategi är att öka konnektivitetsgraden så att våra kunder enklare kan integrera mot Litium, samtidigt som vi möjliggör best-of-breed genom att fler add-ons enklare kan byggas. I och med lanseringen av webb-API:erna skapas även möjligheter att bygga headless-lösningar i världsklass på Litium, säger Ludvig Block, produktchef på Litium. 

I och med version 7.4 av Litium lanseras nya API:er som tagits fram för att skapa en helt ny API-karta. Ett ökat behov av att kunna bygga både integrationer och storefronts med frikopplade webb-API:er ligger bakom lanseringen av Litium Admin web API.

Utöver detta generella webb-API, släpps även det första delen av Litium Connect - Litium Connect ERP API, som är framtaget för integrationer mot affärssystem. Litium Connect är samlingsnamnet för en rad olika affärsorienterade webb-API:er, såsom säljkanaler, betalning, logistik samt kund- och lojalitetsplattformar. Litium Connect är även konstruerade så att kundernas underhållskostnader hålls nere över tid. På så sätt blir det billigare att både nyutveckla och underhålla integrationer och add-ons.

- Vi ser ett starkt behov och efterfrågan från marknaden på ökad flexibilitet för att skapa konkurrensfördelar och möta kundernas krav. Samtidigt får flexibiliteten inte skapa stora underhållskostnader. De produktnyheter vi nu lanserar lägger grunden för våra kunders fortsatta digitala framgång och öppnar upp ytterligare kundsegment, säger Peder Holmberg, tillförordnad vd.

Under Litium Accelerate 2020 presenteras även ytterligare ett antal produktnyheter: Litium Search, med möjlighet till ökad personalisering; Redis som ger ytterligare förbättringar inom stabilitet och prestanda; Litium PIM stärks upp medett komplett rättighetsstöd(permissions) för produktadministratörer som ytterligare effektiviserar och underlättar produkthanteringen. 

Litium AB (publ) är en molnbaserad digital handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/