Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Kommuniké från extra bolagsstämma i Litium AB

16:16 / 22 January 2020 Litium Press release

Vid extra bolagsstämma i Litium AB den 22 januari 2020 kl. 14.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm beslutades att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Beslutet innebär en emission av högst 200 000 teckningsoptioner som var och en medför rätt till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får optionerna enbart tecknas av Litium AB med rätt att överlåta teckningsoptionerna till VD och CFO i Litium AB.

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/