Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litiums VD lämnar sin post

09:03 / 2 September 2019 Litium Press release

Efter dialog mellan styrelse och VD har Henrik Lundin beslutat att lämna sitt uppdrag som VD för Litium. Henrik har varit anställd i bolaget sedan 2004 och innehaft posten som VD sedan 2016.

Rekryteringsprocessen av en ny VD är igång och till dess att en ny VD har tillträtt, har Peder Holmberg, nuvarande partnerchef, utsetts till tillförordnad VD. Henrik arbetar kvar i bolaget under tre månader och hjälper till med en väl genomförd överlämning.

"Det har varit ett sant nöje att få leda Litium med alla kompetenta medarbetare genom dessa intensiva år och jag är mycket stolt över det vi har åstadkommit tillsammans. Efter 15 år på Litium, har jag efter diskussioner med styrelsen, landat i att jag vill söka mig till nya utmaningar. Med det starka läge som Litium befinner sig i, ser jag detta som ett naturligt tillfälle att gå vidare i karriären. Jag önskar alla i Litium lycka till på den fortsatta resan", säger Henrik Lundin.

" Från styrelsens sida vill jag uttrycka ett stort tack till Henrik för det arbete han har gjort för bolaget och den imponerande resa som bolaget har genomgått under hans ledning. Litium har utvecklats mycket väl under Henriks ledarskap med bland annat 13 kvartal i rad av stark tillväxt. Nya Litium 7 har lanserats, ett starkt partnernätverk har byggts upp och affärsmodellen ställts om helt till repetitiva avtalsintäkter i Litiums molntjänst. Vi önskar Henrik all lycka till i framtiden", säger styrelseordföranden Johan Rutgersson.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/