Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium utser ny CFO

09:03 / 2 September 2019 Litium Press release

Litium har utsett Monika Pers till ny CFO. Monika har tio års samlad erfarenhet som CFO och Business controller. Monika kommer närmast från Procuritas Capital Investors, där hon byggde upp och etablerade en finansfunktion. Innan dess var Monika under fem år CFO för ett Family office med innehav i ett flertal namnkunniga tillväxtföretag. Under denna tid satt hon i både styrelser och valberedningar i ett flertal av portföljbolagen, däribland noterade bolag som exempelvis Spotlight.

- Litium har för mig en väldigt intressant affärsmodell som löser ett tydligt behov hos kunder inom både B2C och B2B. Kunderna verkar i en marknad med en hög tillväxttakt, de tenderar dessutom att stanna länge samtidigt som affären genererar en hög andel återkommande intäkter. Jag ser fram emot att få bli en del av teamet och få vara med på Litiums spännande tillväxtresa. Längs vägen vill jag bidra med min finansiella kunskap, erfarenhet från bolagsstyrning samt ytterligare förstärka ekonomifunktionen, säger Monika Pers.

- Vi är väldigt glada att kunna rekrytera Monika som CFO till Litium. Monikas bakgrund från finansbranschen och gedigna erfarenhet från tillväxtbolag är mycket värdefull för Litiums pågående och planerade satsningar. Med god kunskap om såväl regelverk som om hur värdeskapande tillväxt skapas, är jag övertygad att Monika är rätt person för uppdraget, säger styrelseordförande Johan Rutgersson.

Monika är 35 år och har civilekonomexamen från Stockholms och Uppsala universitet. Hon börjar sitt arbete på Litium under november månad.

Nuvarande CFO slutar, som tidigare har aviserats, i september. För att säkerställa att CFO-skiftet sker på bästa möjliga sätt, kommer Sebastian Ahlskog att på konsultbasis agera interim-CFO fram till dess att Monika tillträder. Sebastian har under våren agerat rådgivare åt Litium och är väl insatt i bolagets verksamhet. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/