Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium: Delårsrapport första halvåret 2019 - Fortsatt stark tillväxt, ARR upp 46 % på årsbasis

08:30 / 28 August 2019 Litium Press release

Litium i sammandrag

Perioden 1 april - 30 juni 2019
 • Annual Recurring Revenue (ARR), uppgick per 2019-06-30 till 38,0 MSEK (26,0 MSEK per 2018-06-30) vilket motsvarar en tillväxt på 46,2 % sedan 2018-06-30. Jämfört med föregående kvartal växte ARR med 12,5 % motsvarande en årstakt på 50 %.

 • De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 58 % till 9,66 MSEK jämfört med samma period 2018. Dessa uppgick därmed till 95 % av de totala intäkterna för halvåret (87 % motsvarande period föregående år).

 • Nettoomsättningen steg med 43,3 % och uppgick till 10,13 MSEK (7,07 MSEK motsvarande period 2018).

 • EBITDA uppgick till -2,93 MSEK (-0,05 MSEK motsvarande 2018) och resultatet före skatt var -4,82 MSEK (-1,66 MSEK 2017).

 • EBITDA per aktie blev -0,30 SEK (-0,01 SEK) och resultatet före skatt per aktie uppgick till -0,49 SEK (-0,25 SEK).

 • Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 42,18 MSEK (46,93 MSEK per 2019-03-31 och 49,52 MSEK per 2018-12-31) och till 4,28 SEK/aktie, att jämföra med 4,77 kr/aktie per 2018-03-31 och 5,03 SEK/aktie per 2018-12-31.

Perioden 1 januari - 30 juni 2019
 • Annual Recurring Revenue (ARR), uppgick per 2019-06-30 till 38,0 MSEK (26,0 MSEK per 2018-06-30) vilket motsvarar en tillväxt på 46,2 % sedan 2018-06-30.

 • De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 50 % till 18,76 MSEK jämfört med samma period 2018. Dessa uppgick därmed till 95 % av de totala intäkterna för första halvåret (88 % motsvarande period föregående år).

 • Nettoomsättningen steg med 38 % och uppgick till 19,66 MSEK (14,26 MSEK motsvarande period 2018).

 • EBITDA uppgick till -3,89 MSEK (0,57 MSEK 2018) och resultatet före skatt var -7,66MSEK (-2,67 MSEK 2018).

 • EBITDA per aktie blev -0,40 kr (0,09 kr) och resultatet före skatt per aktie uppgick till -0,78 kr (-0,40 kr).

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR är Litiums viktigaste nyckeltal (tillsammans med kundnöjdhet) och motsvarar bolagets årligen återkommande intäkter. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge med Litium har varje ny krona ARR ett högt värde för bolaget.

ARR-värdet motsvarar årliga återkommande avtalsintäkter från existerande kundbas för kommande 12 månader exklusive tillväxt från nya och befintliga kunder samt exklusive churn. Det innebär att ARR kan ses som en miniminivå för de nästkommande 12 månadernas intäkter.

Annual Recurring Revenue (ARR) - utveckling

ARR uppgick per 2019-06-30 till 38,0 MSEK och tillväxten sedan 2018-06-30 var 46,2 %. Tillväxten för det andra kvartalet uppgick till 12,5 % motsvarande en årstakt på 50,0 %.

Annual Recurring Revenue (ARR) - definition

ARR = fasta avtalsintäkter kommande 12 månader + genomsnittliga rörliga avtalsintäkter enligt nedan formel. Båda delarna är exklusive tillväxt från nya och befintliga kunder samt exklusive churn.

Årsvärde rörliga avtalsintäkter = De fyra senaste kvartalens sammanlagda nivå multiplicerat med tillväxten mellan denna nivå och de närmast föregående rullande fyra kvartalens nivå enl;

Rörliga avtalsintäkter (Q2 2019+Q1 2019+Q4 2018+Q3 2018) * (1+((Q2+Q1 2019+Q4 2018+Q3 2018) / (Q1 2019+Q4 2018+Q3 2018+Q2 2018)

Viktiga händelser under perioden

Den 14 maj 2019 hölls årsstämma i Litium AB. För mer information se: https://www.litium.se/investor-relations samt Spotlight Stock Markets hemsida.

VD har ordet

Vi gör ett starkt andra kvartal och det är tydligt att Litium nu har etablerat en ny högre tillväxtnivå. ARR, vår återkommande intäktsbas, växte i kvartalet med 12,5 % (50 % i årstakt) och med 46,2 % sedan sista juni föregående år. I absoluta tal adderade vi 4,2 MSEK i nytt ARR i kvartalet, att jämföra med 2,4 MSEK i andra kvartalet 2018. Bakom tillväxten ligger både stark nykundsförsäljning och en ökande tillväxt av befintlig kundbas.

Bland nya kunder vill jag nämna RevolutionRace, tidigare Fritidsfabriken, en riktig framgångssaga som startade i ett garage i Borås och som nu omsätter över 200 miljoner i sin e-handel och som tidigare i år vann Svensk Digital Handels nya pris D-Award.

En viktig utveckling vi ser i kvartalet är att allt fler partners gör affärer på Litiums plattform. Detta är positivt då ett brett och starkt partnernätverk är nyckeln till att lyfta bolaget en nivå till och ytterligare öka skalbarheten i vår verksamhet.

Även intäkterna växte starkt. Nettoomsättningen ökade med 43 % jämfört med andra kvartalet föregående år och uppgick till dryga 10 MSEK. Även sett över första halvåret har intäktstillväxten varit god och uppgick till 38 %. Den starka utvecklingen drivs helt av tillväxten i repetitiva avtalsintäkter. Dessa växte med 58 % i andra kvartalet och 50 % sett över första halvåret. Den starka utvecklingen gör att andelen repetitiva avtalsintäkter av totala intäkter uppgick till rekordnivån 95 % i både första och andra kvartalet.

Investeringsklimatet bland kunderna är fortsatt starkt och företagens fokus på den digitala affären tilltar kontinuerligt. Vi ser en fortsatt positiv utveckling för hela vår målmarknad samtidigt som vår marknadsposition stärks.

Vi ser att vår prioritering av investeringar för kommande år ger utdelning i ökad tillväxt. Det uppmuntrar till fortsatta offensiva satsningar under hösten och 2019 blir, som tidigare har kommunicerats, ett investeringsår.

Kvartalet avslutades med flera viktiga rekryteringar, bland annat Malin Bodolla som tillträder som ny marknadschef den 2 september. Malin, som tidigare arbetat bland annat hos Klarna, LinkedIn och Adobe, blir en nyckelperson i Litiums fortsatta tillväxtresa.

Jag vill avslutningsvis välkomna alla nya fantastiska människor som börjar nu till hösten, samt skicka ett stort tack till alla medarbetare för ett strålande arbete under våren!

Med vänlig hälsning,

Henrik Lundin

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/