Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium: Delårsrapport tredje kvartalet 2019

08:13 / 8 November 2019 Litium Press release

Fortsatt stark tillväxt - ARR upp 37 %, tempoväxling med ny organisation

Perioden 1 juli - 30 september 2019

 Annual Recurring Revenue (ARR), uppgick per 2019-09-30 till 38,0 MSEK (27,7 MSEK per 2018-09-30) vilket motsvarar en tillväxt på 37,2 %.

 De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 30,3 % till 8,8 MSEK. Dessa uppgick därmed till 98,4 % (90,4 %) av de totalaintäkterna.

 Nettoomsättningen steg med 20,8 % till 9,0 MSEK (7,5 MSEK).

 EBITDA uppgick till -4,4 MSEK (0,4 MSEK) och resultatet före skatt var -6,3 MSEK (-1,2 MSEK).

 EBITDA per aktie blev -0,45 SEK (0,04 SEK) och resultatet före skatt per aktie uppgick till -0,64 SEK (-0,13 SEK).

 Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 35,9 MSEK (42,2 MSEK per 2019-06-30) och till 3,65 SEK/aktie (4,28 SEK/aktie per 2018-06-30).

Perioden 1 januari - 30 september 2019

 De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 42,7 % till 27,4 MSEK (19,2 MSEK). Dessa uppgick därmed till 95,5 % (87,0 %) av de totala intäkterna för perioden.

 Nettoomsättningen steg med 32,0 % till 28,7 MSEK (21,7 MSEK).

 EBITDA uppgick till -8,3 MSEK (0,9 MSEK) och resultatet före skatt var -14,0 MSEK (-3,9 MSEK).

 EBITDA per aktie blev -0,84SEK (0,12SEK) och resultatet före skatt per aktie uppgick till -1,42SEK (-0,52SEK).

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR-värdet motsvarar årliga återkommande avtalsintäkter från existerande kunder för kommande 12 månader. Det innebär att ARR kan ses som en miniminivå för de nästkommande 12 månadernas intäkter. För en fullständig definition av ARR se avsnittet "Kommentarer till den finansiella informationen".

Tillsammans med kundnöjdhet är ARR Litiums viktigaste nyckeltal. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge med Litium har varje ny ARR-krona ett högt värde för bolaget.

ARR uppgick per 2019-09-30 till 38,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 37,2 % sedan 2018-09-30 då ARR uppgick till 27,7 MSEK. Litiums mål är att ARR ska överstiga 30% på årsbasis.

Annual Recurring Revenue (ARR) - utveckling de senaste 12 kvartalen:

[image]

Viktiga händelser under perioden

Monika Pers utsågs till ny CFO

Monika Pers ersätter Daniel Drambo som ny finanschef och tillträder i november. Monica har tio års erfarenhet som finanschef och business controller. Hon kommer närmast från Procuritas Capital Investors, där hon byggde upp Procuritas finansfunktion. Sebastian Ahlskog är tillförordnad CFO tills Monika Pers tillträder.

Vd Henrik Lundin avgick efter 15 år i bolaget

Litiums vd Henrik Lundin beslöt efter en dialog med styrelsen att lämna sitt uppdrag. Henrik Lundin har arbetat i bolaget sedan 2004 och varit vd sedan 2016.

Patrik Settlin utsågs till ny vd

Patrik Settlin utsågs till ny vd med tillträde den 10 februari. Patrik Settlin har tidigare haft flera ledande roller inom Komplett Group och har även varit vd för CDON.com. Närmast kommer han från en roll som Chief Product Officer (CPO) på Visma Spcs. Till dess att Patrik Settlin tillträder har Peder Holmberg, nuvarande partnerchef, utsetts till tillförordnad vd.

Litium och Voyado i samarbete för framtidens omnikanal

Lojalitetsplattformen Voyado erbjuder helhetslösningar för kundlojalitetsarbete och som en del i Litiums mål- sättning om att bli ett naturligt nav inom e-handel för framtidens omnikanal ingick Litium och Voyado ett sam- arbete som skapar nya möjligheter att följa kundresan hela vägen och utveckla dialogen efterhand.

VD har ordet

I samband med nyemissionen i maj 2018 kommunicerade Litium att den fortsatta tillväxten skulle vara högre än marknadens med en tillväxt av årsvärdet på ARR på minst 30 %. Vi har överträffat detta mål varje kvartal sedan dess och årets tredje kvartal är inget undantag med en tillväxt på 37 %.

Tillväxten drivs av såväl nykundsförsäljning som tillväxt i befintlig kundbas och intäkter från det kontinuerligt växande ekosystemet. I absoluta tal har vi adderat 8,4 MSEK i nytt ARR jämfört med tredje kvartalet 2018.

Även om tredje kvartalet generellt sett är ett lugnare kvartal, så är vi inte nöjda med ARR-tillväxten mellan andra och tredje kvartalet 2019. Låt mig återkomma till både varför kvartalet ser ut som det gör och varför detta är ett tillfälligt hack i kurvan.

Nettoomsättningen ökade med 21 % jämfört med tredje kvartalet föregående år och uppgår till 9,0 MSEK. Sett över de första tre kvartalen 2019 har intäktstillväxten varit stark och uppgår till 32 %. Under kvartalet har kostnaderna ökat till stor del förklarat av två orsaker. Dels en tempoväxling där vi har rekryterat flertalet nya medarbetare, ökat marknadsaktiviteterna och genomfört en omstrukturering av hela verksamheten med tagna kostnader av engångskaraktär på drygt 2 MSEK.

Trots att vi överträffar målet är utfallet för tredje kvartalet, som konstaterats, svagt. Orsakerna är dels nämnda omstrukturering, vilken är nödvändig för vår fortsatta tillväxtresa och dels etableringen på nya marknader (Norge och Danmark) som har tagit längre tid än förväntat. Vi är dock övertygade om att de förändringar som genomförts och den tempoväxling som nu sker, markant kommer att öka affärsmöjligheterna på samtliga marknader. Även om expansionen gått något långsammare än vad vi hoppats så är infrastrukturen nu på plats i både Norge och Danmark och vi erbjuder en kraftfull lösning med lokala partners och lokala team. Värt att notera är att ARR-tillväxten mellan andra och tredje kvartalet även påverkats negativt av omförhandlade avtal.

Ett kvitto på att positioneringen av vårt produkt- erbjudande är rätt, är att kvartalets nya kunder är B2B- företag, där A-tooling och Movetech är två exempel. Det är inom detta segment som digitaliseringen går som snabbast just nu och vår styrka, att attrahera produktdrivande bolag inom både B2B och B2C, stärker vår marknadsposition. Ett annat kvitto på denna utveckling är att antalet certifierade Litium- konsulter i vårt partnernätverk ökar stadigt, vilket är grundläggande för vår fortsatta tillväxt.

Vi expanderar inte bara geografiskt utan även vårt kunderbjudande. Samarbetet med Voyado, som annonserades under kvartalet, betyder att Litium nu erbjuder sina kunder allt en marknadsledande lojalitetsplattform kan kräva i form av unika kund- upplevelser och verktyg för en accelererad för- säljning. Skalbarheten återspeglar sig även i den produktutveckling som sker, med stort fokus på "connectivity", där vi öppnar upp för en ökad extern utveckling av integrerade tjänster i Litium. Resultatet i kundnytta är tydligt - bredare produkterbjudande, ökad flexibilitet och lägre ägandekostnad.

Sedan viktigast av allt, under kvartalet har vi lyckats med flera kritiska rekryteringar, alla nyckelspelare i det team som nu ska ta Litiums affär till nästa nivå. Laget kommer att ledas av tillträdande VD, Patrik Settlin (tillträder i februari -20), som har både erfarenhet av och kunskap om att driva tillväxt inom digitala affärer t ex från Komplett, CDON och nu senast VISMA. Med ny ledning och starka team på alla funktioner, har Litium aldrig varit bättre rustat för en fortsatt kraftfull expansion.

Nu ligger fokus på att maximera affären för våra kunder under det viktiga fjärde kvartalet, som bjuder på ett digitalt fyrverkeri med Black Friday, Cyber Monday, Black Week, julhandel och annandagsreor. Litiums kunder är redo för att slå nya rekord - stay tuned!

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

Denna information är insiderinformation som Litium AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november, 2019.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/