Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Litium

Litium

Litium: Delårsrapport tredje kvartalet 2019 i sin helhet

08:43 / 8 November 2019 Litium Press release

Fortsatt stark tillväxt - ARR upp 37 %, tempoväxling med ny organisation

Delårsrapport tredje kvartalet 2019 i sin helhet

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, NordicFeel och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm.

Denna information är insiderinformation som Litium AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november, 2019.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/